FAQ

FAQ

Wat is het Meerjarenprogramma Ontsnippering?

Met de bouw en het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware ‘doorgeknipt’. Er zijn knelpunten ontstaan waardoor dieren en planten vast komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied.

Het MJPO is een nationaal, gebiedsgericht programma waarbij Rijk, ProRail en provincies, vaak in overleg met gemeenten, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties samenwerken aan het oplossen van deze knelpunten. Ook mensen hebben er voordeel van. De weg en het spoor worden veiliger en volgende generaties kunnen blijven genieten van de diverse natuur die Nederland rijk is.