FAQ

FAQ

Welke typen passages bestaan er?

Er zijn veel verschillende soorten faunapassages:

  • ecoducten 
  • kleine faunatunnels 
  • loopplanken en doorlopende oevers in watervoerende duikers en onder bruggen 
  • extra groenstroken op een brug of viaduct 
  • boombruggen: verbindingen tussen boomtoppen voor diersoorten die in de bomen leven 
  • rasters (om dieren tegen te houden en om dieren te geleiden naar veilige passages)