FAQ

FAQ

Hebben ecoducten effect, worden ze gebruikt door dieren?

Onderzoek bij bestaande ecoducten en andere faunapassages toont aan dat dieren deze op grote schaal gebruiken. Het gebruik laat zien dat ze effectief zijn voor die individuele dieren. Gebruik door individuen is ook de eerste stap om überhaupt effectief te zijn voor die soort.

Of er ook daadwerkelijk effect is op de populatie bij de diergroep waarvoor de voorzieningen in eerste instantie zijn bedoeld is minder gemakkelijk helder te krijgen. De eerste aanwijzingen lijken de effectiviteit van de maatregelen op de biodiversiteit te bevestigen.

De eerste DNA-onderzoeken aan o.a. zandhagedis en hoefdieren moeten uitwijzen dat ecoducten bijdragen aan een versterking van de gezonde genensamenstelling binnen populaties.

Ook is gemeld dat bepaalde soorten nu voorkomen waar ze voor de aanleg van de passage niet voorkwamen. Als laatste zien we dat het aantal dood gereden dieren dankzij de voorzieningen ter plekke van een goed functionerende faunapassage flink afneemt.