FAQ

FAQ

Wat hebben mensen aan ontsnippering?

Mede doordat we investeren in het verbinden van natuurgebieden kunnen ook volgende generaties blijven genieten van de rijke en diverse natuur, die Nederland kenmerkt. Dat draagt bij aan de leefbaarheid van ons land.

Ook worden er door de aanleg van faunapassages minder dieren doodgereden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Ecoducten zijn er bovendien niet in alle gevallen alleen maar voor het verbinden van natuur. Soms wordt tegelijkertijd een viaduct voor fietsers en/ of wandelaars aangelegd, apart, of juist verbonden aan de buitenkant van het ecoduct. Zo kunnen ook mensen de weg of het spoor veilig oversteken.

Ecoduct Op Hees over de spoorweg tussen Utrecht en Amersfoort heeft een fietspad en het ecoduct Wolfhezerheide over rijksweg A50 is voorzien van een voetpad naast het ecoduct. Daarmee is de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten sterk vergroot. Op natuurbrug Crailo is naast een fiets- en wandelpad ook een hoefslag (ruiterpad) aangelegd.

Voor recreanten is aan de zuidzijde van natuurbrug Slabroek (afbeelding) van het ecoduct een 2 meter breed, verhard pad aangelegd.

Veel faunapassages kennen een ‘multifunctioneel’ gebruik omdat deze zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een watergang of een lokale weg. Het is dus vaak meer dan alleen een faunapassage. Zo is onder rijksweg A 35 naast de passage voor de nieuwe beek de Doorbraak ook een droge passage voor niet watergebonden dieren aangelegd. Bij vele duikers, in eerste plaats bedoeld voor de waterhuishouding, vormen loopplanken een feitelijke voortzetting van de aansluitende oevers aan beide zijden van de duiker.

Ecoducten Op Hees en Wolfhezerheide zijn MJPO-projecten, respectievelijk MJPO-project UT04 en MJPO-project GE03.