FAQ

FAQ

Is het programma wetenschappelijk onderbouwd?

De meta-populatietheorie ligt ten grondslag aan de EHS en daarmee aan het MJPO. Deze theorie stelt dat grotere en verbonden netwerken van natuurgebieden leiden tot meer en meer duurzame populaties dan wanneer te kleine natuurgebieden niet zijn verbonden. Deze theorie is breed omarmd in Nederland en daarbuiten. Professor Paul Opdam van de Wageningen Universiteit heeft hier diverse onderzoeken naar gedaan. Een lijst van zijn publicaties vind je via deze link.