FAQ

FAQ

Kost het programma niet erg veel geld in tijden van crisis?

Het natuurbeleid en het beperken van de invloed van infrastructuur op natuur is in de eerste plaats een bewuste politieke keuze. Het gaat hierbij om de leefbaarheid van ons land, waarbij leefomgeving, natuur en milieu belangrijke aspecten zijn. Goed functionerende ecosystemen maken daar deel van uit. Ecoducten laten eerdere/andere investeringen in de natuur beter renderen doordat ze natuurgebieden aan elkaar koppelen.