Nieuws & publicaties

Natuurverbinding in Noord-Holland

03 december 2012

De provincie Noord-Holland gaat over de N417/Utrechtseweg in 2013 een ecoduct realiseren. Het ecoduct is onderdeel van de natuurverbinding Zwaluwenberg. Deze verbinding bestaat uit 2 ecoducten. Prorail/Rijkswaterstaat realiseert momenteel het ecoduct over de A27 en de spoorweg Utrecht - Hilversum.

Geplande realisatie tijd van het nieuwe ecoduct is ongeveer 6 maanden. Het inplanten van de corridor kan nog enige tijd langer duren omdat men rekening moeten houden met het plantseizoen. Over het ecoduct wordt een fietspad, een wandelpad en een ruiterpad aangelegd waarmee fietsers en recreanten veilig kunnen oversteken.

De visualisatie van de drie ecoducten kunt u zien op deze pagina >>

Natuurverbinding

Het ecoduct is onderdeel van de natuurverbinding Zwaluwenberg. Deze verbinding bestaat uit 2 ecoducten. Prorail/Rijkswaterstaat realiseert momenteel het ecoduct over de A27 en de spoorweg Utrecht - Hilversum. Provincie Noord-Holland legt het ecoduct over de Utrechtseweg (N417) aan. Het Goois Natuurreservaat (GNR) is eigenaar van een deel van de gronden en gaat de natuur van de verbinding beheren. De gemeente Hilversum en het GNR dragen financieel bij. Bij de aanleg wordt de hinder beperkt. Over de ecoducten komen ruiterpaden. Het ecoduct over de n417 krijgt een veilig fietspad.

Ecoduct Zwaluwenberg

Natuurverbinding Zwaluwenberg gaat de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi ten zuiden van Hilversum weer met elkaar verbinden. Hierdoor worden de overlevingskansen van dieren groter, zoals: de ree, das, boommarter, zandhagedis, heideblauwtje en loopkever. Ecoduct Zwaluwenberg is één van de ecoducten uit het project Negen Ecoducten.

Stelsel van ecoducten

De natuurverbinding Zwaluwenberg maakt deel uit van een groot aantal natuurverbindingen (ecoducten) door heel Nederland die worden gerealiseerd in het kader van het Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO). Het doel van de ecoducten is om zo veel mogelijk soorten dieren van een heel ecosysteem de mogelijkheid te geven om zich te verplaatsen en genetisch materiaal uit te wisselen. Op deze manier kan biodiversiteit worden behouden en wordt voorkomen dat kleine geïsoleerde populaties uitsterven.

Meer weten?

Ecoduct Zwaluwenberg is een MJPO-project en maakt onderdeel uit van het project Negen Ecoducten. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van de provincie Noord-Holland >>