Nieuws & publicaties

Vier ecoducten bij Oss en Leende

09 juni 2013

De aanleg van vier ecoducten bij Oss en bij Leende is in het tweede kwartaal van 2013 van start gegaan. De ecoducten verbinden de natuurgebieden Leenderbos, Valkenhorst en Groote Heide en de natuurgebieden Maashorst en Herperduin met elkaar, waardoor verschillende diersoorten zich vrij kunnen bewegen.

Uitgangspunt voor het ontwerp van de ecoducten is dat ze sober maar doelmatig zijn en gemaakt van beton. Door deze vier ecoducten bijna gelijktijdig en in hetzelfde gebied aan te leggen, wordt de ontsnipperende werking ervan versterkt. De volgende vier ecoducten worden gebouwd:

  • Ecoduct Groote Heide (over de A2): verbindt de natuurgebieden Valkenhorst (westzijde) en Groote Heide (oostzijde). Dit ecoduct wordt 50 meter breed en wordt ontworpen over 2x3 rijstroken zonder middensteunpunt. In de bermen komt een tussensteunpunt. Aan beide zijden van de A2 blijft de parallelweg gehandhaafd.
  • Ecoduct Leenderbos (over de N396): verbindt de natuurgebieden Valkenhorst (noordzijde) en Leenderbos (zuidzijde). De natuur op het ecoduct wordt 50 meter breed. Aan beide zijde van de provinciale weg komt een fietspad.
  • Ecoduct Herperduin (over de A50): verbindt natuurgebied ’t Mun (zuidzijde) en Herperduin (noordzijde). Dit ecoduct krijgt een functionele breedte van 40 meter.
  • Ecoduct Maashorst (over de N324): verbindt de natuurgebieden Maashorst (zuidzijde) en ecologische verbindingszone ’t Mun (noordzijde). Het ecoduct wordt 40 meter breed. Er komt een recreatieve oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers over het ecoduct zonder dat er sprake is van verstoring op het ecoduct zelf

Beheer

De inrichting gebeurt samen met de natuurbeherende organisaties Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Deze natuurbeherende organisaties gaan de vier ecoducten ook beheren. De ecoducten worden gebouwd door BAM Civiel BV in Gouda. Zowel Rijk als provincie zijn verantwoordelijk voor de financiering. De aanleg van de ecoducten kost in totaal € 9,9 miljoen euro.

Ontsnippering

De planning is om eind 2013 deze ecoducten op te leveren. De provincie verbindt natuurgebieden met elkaar door vooral landbouwgrond om te vormen tot natuurgebied. Wegbeheerder Rijkswaterstaat doet dat door ‘oversteekplaatsen’ voor het wild te creëren: ecoducten, maar ook dassentunnels, boombruggen en ecoduikers voor waterdieren.

Meer informatie Ecoduct Groote Heide maakt onderdeel uit van het MJPO en is project NB07. Voor meer informatie over deze ecoducten kunt u terecht bij de provincie Noord-Brabant.