Nieuws & publicaties

Opening Limburgse ecoducten over de Kruisberg

09 september 2013

Opening Limburgse ecoducten over de Kruisberg

Op zaterdag 14 september worden de ecoducten over de A2 bij Kruisberg officieel geopend. Twee ecoducten overbruggen sinds kort de A2 in Zuid-Limburg. Eigenlijk gaat het hier om één ecoduct dat bestaat uit twee onderdelen, richting Maastricht: ecoduct Bunderbosch en richting Eindhoven: ecoduct Kalverbosch.

De twee ecoducten Kalverbosch en Bunderbosch zijn onderdeel van de uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht. In het gebied dat de A2 in Meerssen doorsnijdt, leven verschillende diersoorten. De A2 vormt een barričre in hun leefgebied. De aanleg van de twee ecoducten en andere natuurcompensatiemaatregelen komen ten gunste van de flora en fauna ten noorden van Maastricht. De twee ecoducten zijn de eerste twee groene bouwwerken van A2 Maastricht die in gebruik zijn.

Internationaal

In Nederland is het overigens best bijzonder dat twee ecoducten naast elkaar liggen met een groen middengebied. Kijken we nl. vanuit euregionaal perspectief naar de ecoducten, dan zijn deze onderdeel van de ecologische verbindingsas tussen de Belgische Hoge Kempen enerzijds en de Duitse Eifel en Belgische Ardennen anderzijds. De ecoducten helpen mee om het ontbrekende stukje natuur over de A2 bij Meerssen te herstellen.

Eenmalige wandeling

De ecoducten zijn de eerste twee (groene) elementen van het project A2 Maastricht die in gebruik zijn.
Aan de buitenkant van de ecoducten loopt een nieuw wandelpad, gescheiden van het natuurdeel, om de dieren zoveel mogelijk rust te gunnen. Normaal gezien is het natuurdeel niet toegankelijk voor mensen, maar voor de officiële opening van de ecoducten zetten we het toegangshek eenmalig open voor publiek. Onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer vertrekken er om wandelingen over en langs de ecoducten. Een leuke kans om dit nieuwe stukje natuur met uitzicht op de faunapassage en de omgeving te zien.

Meer weten?

Voor aanmelden en meer informatie kijkt u op de website van het Informatiecentrum A2 Maastricht of bekijk het filmpje. De ecoducten Kalverbosch en Bunderbosch zijn onderdeel van het MJPO, Limburg 21.