Nieuws & publicaties

Natuurbruggen in gebruik genomen

13 januari 2014

Natuurbruggen in gebruik genomen

Woensdag 8 januari zijn er vier nieuwe natuurbruggen in Brabant in gebruik genomen. ‘Een mooie dag voor het grote dierenbos’, vond gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving). De natuurbruggen vormen immers veilige oversteekplaatsen en vergroten de leefgebieden van dierpopulaties.

Twee van de vier natuurbruggen, Maashorst (over de N324) en Herperduin (over de A50) verbinden de Slabroekse Heide (2500 ha) met het gebied Herperduin (600 ha) en vergroten zo het natuurgebied De Maashorst. Om de effectiviteit van de twee natuurbruggen te vergroten, is vorig jaar ook het tussengebied bij buurtschap Mun ontwikkeld tot natuurgebied.

Heeze-Leende

De andere twee natuurbruggen (beide genaamd 'Groote Heide') liggen bij Heeze/Leende en is MJPO-project NB07. Die natuurbruggen overbruggen de N396 en de A2 en vormen samen een totaalverbinding tussen Leenderbos (3000 ha), Valkenhorst (800 ha) en Groote Heide (330 ha). Bekijk de video van Omroep Brabant.

Succesvolle samenwerking

De bouw van de vier natuurbruggen is een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Dienst Landelijk Gebied. De aanlegkosten zijn gedragen door de provincie en Rijkswaterstaat en bedroegen 9,9 miljoen euro. Frank Schrover, directeur Rijkswaterstaat, kijkt met een goed gevoel terug op de bouwperiode: ‘Een ‘prima samenwerking die zowel qua eindresultaat, als qua timing en budgettair succesvol is geweest.’

Verbinden natuurgebieden

Brabant steekt in verhouding tot andere provincies veel tijd, geld en energie in het ‘verbinden’ van de versnipperde natuur. Dat gebeurt door het aankopen en omvormen van (landbouw-)gronden tot natuurgebied. Via ecologische verbindingszones en natuurbruggen worden die gebieden zoveel mogelijk met elkaar verbonden.

Nieuwe projecten Momenteel wordt er nog een natuurbrug gebouwd op de grens van Belgie en Nederland (over de A67) en er staat er nog één op het programma in de buurt van De Efteling over de weg van Tilburg naar Waalwijk (A261). Prorail heeft aangekondigd een natuurbrug aan te leggen over het spoor in het Groene Hart bij Best/Liempde.

Meer informatie Het volledige persbericht leest u op de website van de provincie Noord-Brabant.