Nieuws & publicaties

Welke dieren maken gebruik van ecoducten in Drenthe?

27 oktober 2014

Welke dieren maken gebruik van ecoducten in Drenthe?

Resultaten van de camerawaarnnemingen op de ecoducten Suthwalda en Stiggeltie (Drenthe) zijn vastgelegd in een jaarrapportage. Er zijn zeven soorten wilde zoogdieren op de ecoducten door de camerabeelden vastgelegd. Beide ecoducten worden veelvuldig gebruikt door hazen en reeen.

Wildcamera's


Sinds eind december 2012 vindt cameramonitoring van grotere zoogdieren plaats op het ecoduct Suthwalda (DR18) en sinds juli 2013 is cameramonitoring gestart op het ecoduct Stiggeltie (DR19). Op elk van de ecoducten staan nu twee 'wildcamera’s', die 24 uur per dag vastleggen welke grotere zoogdieren (formaat bunzing en groter) van het ecoduct gebruik maken. De jaarrapportage betreft dus uitsluitend de uitkomsten 2013 van de cameramonitoring van de grotere zoogdieren.

Zeven soorten

Er zijn in totaal zeven soorten wilde zoogdieren op de ecoducten door de camera’s gesignaleerd, met in totaal 524 passages op Suthwalda en 302 op Stiggeltie (in 2e helft 2013). Door camerauitval, de vertraging tussen bewegingsdetectie en het starten van de opname en doordat kleinere zoogdieren als het ware onder de camera kunnen doorlopen, worden niet alle zoogdierpassages geregistreerd. 

Bij monitoring gaat het om het vaststellen van de functionaliteit en effectiviteit van beide ecoducten; welke soorten en aantallen gebruiken de ecoducten en gebruiken beoogde soorten uit het ‘achterland’ ook daadwerkelijk de passage?

Het monitoringsrapport is te downloaden van deze website.