Nieuws & publicaties

Noord-Brabant en Vlaanderen bekroond voor samenwerking natuurbrug

03 oktober 2014

Noord-Brabant en Vlaanderen bekroond voor samenwerking natuurbrug

De provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Vlaanderen hebben samen de IENE Project Award 2014 gekregen voor hun gezamenlijke inspanning om een natuurbrug voor beide landen te bouwen.

Het gaat om de natuurbrug Kempengrens, die momenteel wordt aangelegd over de A67/E23 op de landsgrens. De natuurbrug is bijna klaar; de opening is gepland op woensdag 19 november.

IeneHet Iene, het Infra Eco Network Europe, is een Europese adviesorganisatie die deskundigheid bij elkaar brengt op het gebied van ecologie in relatie tot infrastructuur. Het bestaat uit onderzoekers en deskundige beleidsmakers. IENE adviseert ook aan de EU. IENE geeft de Project Award eens in de twee jaar aan een bijzonder project met een voorbeeldwerking.

Vijf eco-types

Zowel de provincie Noord-Brabant als de Vlaamse overheden zagen de noodzaak van een goede en veilige oversteekplaats voor dieren over de snelweg A67/E23. Aanvankelijk werden hiervoor afzonder plannen gemaakt. Geleidelijk ontstond het inzicht dat een gezamenlijke planontwikkeling effectiever en efficiënter zou zijn. Kempengrens wordt daarmee een internationale natuurbrug van 60 meter breed waar vijf eco-types op worden aangelegd. Door deze verbinding ontstaat een aaneengesloten natuurgebied dat groter is dan de Veluwe.

Speciaal ontwerp

Bij het ontwerp van de brug is veel aandacht besteed aan de aansluiting ervan op de omgeving. Op het oog lijkt het landschap op een natuurlijke manier over de weg heen te lopen. Het ontwerp zorgt er ook voor dat er zoveel mogelijk regenwater wordt vastgehouden. Zo kan een vochtige zone op de brug ontstaan. In het aangrenzende talud wordt een vleermuizenkelder aangelegd.

Ecoduct Kempengrens is MJPO-project Noord-Brabant 10.