Nieuws & publicaties

Een van de breedste natuurbruggen open op grens Nederland en Belgie

24 november 2014

Een van de breedste natuurbruggen open op grens Nederland en Belgie

Vertegenwoordigers van de Vlaamse en Noord-Brabantse overheid hebben op 19 november natuurbrug Kempengrens over de snelweg A67, op de grens van Belgie en Nederland, opengesteld.

De natuurbrug Kempengrens is 60 meter breed en daarmee één van de breedste natuurbruggen in Nederland. De brug wordt ingericht met 5 ecotypes: 

  • natte tot vochtige vegetatie met poelen en afgeschermd met stobben voor amfibieën en insecten van vochtige biotopen
  • bloemrijke ruigte voor insecten 
  • grazige vegetatie voor de das en grote grazers 
  • heischrale vegetatie met open zand en kleine struikjes aan de randen voor insecten en reptielen en 
  • beschutte struweelvegetatie voor zoogdieren.


Belgisch grondgebied

 

Met de openstelling is opnieuw een flinke stap gezet in de 'ontsnippering' van de Brabantse en van de Vlaamse natuur. De eerste stap voor de natuurbrug is gezet in 2009, toen werd besloten tot de bouw van een gezamenlijke natuurbrug met Vlaanderen. Om praktische en juridische redenen is er toen voor gekozen om de brug in zijn geheel op Belgisch grondgebied te plaatsen. De Vlamingen hebben ook het ontwerp verzorgd en gaan in de toekomst ook het beheer op zich nemen.

IENE-award

De natuurbrug heeft € 7,7 miljoen gekost. De helft daarvan wordt betaald door het Rijk in het kader van het MJPO. De andere helft betaalt het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Leefmilieu en Energie en Agentschap voor Natuur en Bos). In september ontvingen de samenwerkende partijen in Malmö de IENE-award, een prestigieuze prijs voor de  Belgisch-Nederlandse samenwerking in dit project.

Ecoduct Kempengrens is MJPO-project Noord-Brabant 10.