Nieuws & publicaties

Samenwerken en verbinden

01 december 2014

Samenwerken en verbinden

Op 27 november nam Hans Bekker afscheid als coordinator van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het minisymposium dat Hans organiseerde, werd druk bezocht door collega's, vakgenoten en zelfs internationale relaties.

Hans werd geprezen om zijn niet aflatende kennis en ervaring. Tijdens de presentaties benadrukte Hans nogmaals dat ontsnipperen slecht maar een deel van de maatregelen is die nodig zijn voor het realiseren van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)

Een ecoduct alleen is niet genoeg

 

Het minisymposium begon met een veldbezoek aan het langste ecoduct ter wereld. De titel van het minisymposium liet niets aan de verbeelding over: 'Een ecoduct alleen is niet genoeg'. Rond de realisatie van faunapassages is in 40 jaar veel veranderd. Daar werd tijdens de middag bij stil gestaan om vanuit de lessen en vorderingen vooral vooruit te kijken. Aansluitend was er een afscheidsreceptie voor Hans Bekker in de Infoschuur van het Goois Natuur Reservaat in Hilversum.


Samenwerken en verbinden


Samenwerken en de verbinding zoeken is altijd een belangrijk onderdeel van het werk van Hans geweest. Iets wat Adam Hofland, zijn opvolger, zeker zal continueren. “Ik ga in ieder geval verder op de koers die Hans heeft uitgezet. Natuurlijk zal ik het hier en daar anders doen, ik ben immers een ander persoon. Dat is logisch en goed. Maar ik wil het werk eerst echt in de vingers hebben voordat ik iets verander."