Nieuws & publicaties

Natuurbrug Laarderhoogt over de A1 open

09 februari 2015

Natuurbrug Laarderhoogt over de A1 open

De natuurbrug verbindt de natuurgebieden Blaricummer- en Tafelbergheide en Wester- en Busummerheide. Deze verbinding maakt het leefgebied van loopkevers, vlinders, zandhagedissen, hazelwormen, kamsalamanders, boommarters en dassen groter.

Ruim 200 belangstellenden woonden de opening bij van natuurbrug Laarderhoogt, gelegen tussen Bussum en Laren. Zij wandelden over de nieuwe natuurverbinding en kregen uitleg over voor welke dieren en planten de brug belangrijk is.

Groter leefgebied


Bert van der Moolen van het Goois Natuurreservaat: ‘Voor veel dieren, waaronder zandhagedissen, dassen en reeën, vormt vooral de A1 een serieuze barrière. Met het vergroten van het leefgebied geven we deze dieren nu een duwtje in de rug.’ De natuurbrug is ook bedoeld voor loopkevers, vlinders, hazelwormen, kamsalamanders en boommarters.

't Gooi weer aan elkaar

De 700 meter lange natuurstrook ligt zuidelijk van de A1, in een een beschermd natuurgebied, evenals aan de noordzijde van de Naarderstraat. Noordelijk van de A1 wisselen bosgebieden, landgoederen en heidevelden elkaar af. Direct ten zuiden van de A1 ligt de Wester-en zuiderheide, omgeven door bosgebieden.

De natuurbrug Laarderhoogt knoopt het noordelijk en zuidelijk deel van het Gooi weer aan elkaar. Met in zuidwestelijke richting weer een link via de natuurbrug Zanderij Crailo, naar de landgoederengordel westelijk van Hilversum. Daarachter het oostelijk Vechtplassengebied, en in zuidoostelijke richting de verbinding (via De Bosberg) naar de rest van de Heuvelrug.

Recreatie 

Er is een recreatiepad voor wandelaars, fietsers en ruiters aanwezig. Leden van Fiegilde ’t Gooi, de Larense Manege en Stad en Lande Ruiters uit Blaricum sloten zich daarom bij de voetgangers aan om gezamenlijk de nieuwe route te ontdekken.

Meer informatie?

Natuurbrug Laarderhoogt is MJPO-project NH03, meer informatie is te lezen op de website van Rijkswaterstaat of download het factsheet (pdf 410,84 kB)

   Voor een grotere versie, klik op de kaart.

http://www.mjpo.nl/waar-in-nederland/noord-holland