Nieuws & publicaties

2015 is het Jaar van de Das!

16 februari 2015

2015 is het Jaar van de Das!

Het gaat goed met de das. De Zoogdiervereniging en stichting Das&Boom hebben daarom 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Das. Dit sociale dier met sterke familiebanden is een belangrijke doelsoort voor het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO).

De das werd 50 jaar geleden nog ernstig bedreigd in Nederland, maar dankzij een geslaagde reddingsoperatie zijn de aantallen en de verspreiding flink toegenomen. Er is een grote maatschappelijke inspanning geleverd voor het behoud van deze diersoort. Door onder meer lokale herintroducties en de aanleg van dassenvoorzieningen vanuit onder meer het MJPO.

Herstel van de dassenpopulatie


Rond 1900 leefden er meer dan 10.000 dassen in Nederland. In het begin van de jaren tachtig waren er nog maar 1.200 over. De belangrijkste oorzaken voor deze achteruitgang waren de versnippering en aantasting van hun leefgebied. Het was de aanleiding om in 1985 een speciaal beleid te ontwikkelen voor de das, passend in het toen geldende soortenbeleid.

Sindsdien heeft de dassenpopulatie zich spectaculair hersteld. Er zijn nu weer circa 6.000 exemplaren. Het verhaal van het herstel van de dassenpopulatie in Nederland is daarmee een echte successtory. De populatie is gegroeid ondanks de enorme toename in dezelfde periode van (spoor)wegen en verkeersintensiteiten.

Faunapassages

Hierbij heeft ongetwijfeld de aanleg van honderden kleine faunapassages een positieve rol gespeeld, in combinatie met vele kilometers dassenrasters langs (spoor)wegen. Tegelijkertijd zijn vele andere voorzieningen getroffen, zoals verbetering van het leefgebied met verbindende beplantingsstroken, burchtbescherming, verbetering van de voedselsituatie, aanscherping van plaatselijke politieverordeningen, en herkolonisatie van gebieden door verweesde jongen op te vangen en deze elders gericht los te laten of bij te plaatsen.

Al deze maatregelen hebben elkaar versterkt. Het aantal verkeersslachtoffers onder dassen blijkt bovendien relatief achter te blijven bij de sterke populatiegroei (Dekker & Bekker, 2010).

Jaar van de das

Het jaar van de Das is niet alleen een feest voor en door dassenliefhebbers in Nederland, een kroon op het werk van al die jaren aan inspanningen, maar de Zoogdiervereniging en de stichting Das&Boom willen graag dat veel meer mensen kennis maken met dit dier. Wat gaat er gebeuren in het Jaar van de Das?  Er staan diverse activiteiten op het programma, je leest er alles over op de speciale website.

Beluister ook het audiofragment van Vroege Vogels.