Nieuws & publicaties

Opening eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam

08 juni 2015

Opening eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt het eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam officieel geopend. Rijkswaterstaat nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze opening. Het betreft weliswaar geen MJPO-maatregel maar is toch een bijzondere mijlpaal in de ontsnippering van Nederland.

Het eco-aquaduct A4 is een toonaangevend voorbeeld van de landschappelijke inpassing van de rijksweg A4 Delft-Schiedam in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

Het eco-aquaduct is 100 meter breed en is daarmee het breedste eco-aquaduct van Nederland. Het is een ecopassage om de Ecologische Hoofdstructuur door te zetten over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Het bestaat uit 4 verschillende zones: een natte zone, rietzone, graslandzone en een zone met beplanting. Deze zones lopen in elkaar over via een flauwe helling. Hierdoor ontstaan verschillende typen natuur dicht naast elkaar. De diversiteit aan soorten is daardoor groot. Allerlei soorten fauna kunnen gebruik van maken van deze faunavoorziening: zoogdieren (o.a. hermelijnen, marten, muizen, konijnen, hazen, etc), amfibieën (o.a., padden, kikkers, salamanders, etc), insecten en vissen. Daarnaast kunnen diverse vleermuissoorten en vogels van het gebied gebruik maken als stepping stone.

Meer informatie vindt u op www.a4delft-schiedam.nl.