Nieuws & publicaties

Otter verongelukt op A12 door geblokkeerde duiker

14 september 2015

Otter verongelukt op A12 door geblokkeerde duiker

Op 27 augustus is een dood ottervrouwtje gevonden op de A12. Het dier lag 200 meter van een duiker die geblokkeerd bleek te zijn door een afzetfuik van de Muskusratbestrijding. Hierdoor werd de otter waarschijnlijk gedwongen om de weg over te steken.

Kwetsbare otterpopulatie
Het verkeer eist jaarlijks een grote tol van de nog kwetsbare, jonge, geïsoleerde otterpopulatie in ons land. Om deze sterfte in beeld te krijgen worden zoveel mogelijk slachtoffers geborgen en nader onderzocht binnen het kader van een genetische monitoring door Alterra Wageningen. Op deze manier wordt kennis vergaard van de plekken waar otters bij voorkeur wegen oversteken, om eventueel op de juiste plaats veilige passagemogelijkheden te kunnen creëren.

Duiker geblokkeerd door afzetfuik Muskusratbestrijding
In dit geval bleek dat de dichtbij gelegen duiker geheel geblokkeerd was door een afzetfuik van de Muskusratbestrijding. Ook een tweede brede duiker onder de A12 bleek door een afzethek van de Muskusratbestrijding te zijn geblokkeerd. Freek Niewold van het Niewold Wildlife Infocentre pleit daarom voor een landelijk verbod voor het plaatsen van muskusratvangmiddelen in wateronderdoorgangen onder wegen om een veilige passage voor alle zwemmende dieren te waarborgen. Freek: “Het afsluiten van wateronderdoorgangen brengt ook risico’s mee voor het verkeer en ook zwanen en andere watervogels maken gebruik van duikers.”

Einde ottergroep Doesburg?
De dood van deze otter lijkt voorlopig het einde te betekenen van de geïsoleerde kleine groep otters rond Doesburg. Er is echter hoop: “Het goede nieuws is dat het ottervrouwtje van Biljoen Velp nog aanwezig blijkt volgens jongste beelden camera. Het slachtoffer moet dus een nieuwkomer zijn geweest. 'En dat is enigszins een geruststelling ten opzichte van eerdere berichten. Maar 1 otter maakt nog geen…”