Nieuws & publicaties

Otterpopulatie opnieuw gegroeid

01 februari 2016

Otterpopulatie opnieuw gegroeid

Volgens monitoringsgegevens van Alterra Wageningen UR is het aantal otters in Nederland afgelopen jaar weer toegenomen. De verspreiding naar nieuwe gebieden blijft wat achter en veel otters sneuvelen nog in het verkeer. Sinds 2014 maken Rijk en Provincies daarom werk van het verder ontsnipperen van verkeerswegen. De verwachting is dat dit de komende jaren de ruimtelijke uitbreiding van de populatie zal bevorderen.