Nieuws & publicaties

Ecopassage Elst open

21 mei 2008

Op woensdag 21 mei 2008 is de provinciale ecopassage Elst officieel geopend door de heer Krol, gedeputeerde provincie Utrecht, en de heer De Geer, voorzitter van het bestuur van Stichting Het Utrechts Landschap.

De ecopassage Elst is de eerste die gereed is uit een serie van vijf grote ecopassages van de provincie Utrecht. Deze ecopassages passen in het netwerk van al gerealiseerde kleinere faunapassages. De ecopassage Elst verbindt de hoge en droge Utrechtse Heuvelrug met de natte uiterwaarden. Zowel dieren als mensen kunnen gebruik maken van deze veilige oversteek. Het verminderen van barrières is een belangrijk doel op de Utrechtse Heuvelrug. De ecopassage Elst vermindert de barrièrewerking van de provinciale weg N225. Zo worden de versnipperde gebieden op de Utrechtse Heuvelrug weer met elkaar verbonden.

Verbinding tussen Utrechtse Heuvelrug en uiterwaarden Nederrijn
De ecopassage Elst betreft een ecologische verbinding (faunapassage) voor uitwisseling van dieren tussen de Utrechtse Heuvelrug en de uiterwaarden van de Nederrijn. De ecopassage is gesitueerd tussen het natuurontwikkelingsgebied Plantage Willem III en de Elster Buitenwaarden en is ook geschikt voor grotere diersoorten zoals het edelhert.

Uniek: onder de weg door
Bijzonder aan de passage is dat hij onder de weg door gaat. De bestaande weg is op haar oorspronkelijke niveau gebleven en rust nu over een lengte van 80 meter op palen. Een houten schutting langs de weg zorgt voor afscherming van licht van koplampen. Aan de rand is de weg zodanig afgegraven dat het natuurlijke reliëf van het smeltwaterdal Plantage Willem III doorloopt tot aan de uiterwaard. Er is veel aandacht besteed aan de inpassing in de omgeving. Hier en daar komen wat bosjes om de dieren naar de passage te leiden.

Opmerkelijk
Sinds het Pinksterweekeinde hebben reeds 40 oeverzwaluwen zich genesteld in een zandlichaam grenzend aan de uiterwaarden. Deze oeverzwaluwen zijn beschermd en worden dan ook ontzien tot naar verwachting eind augustus. Het staat de verdere afbouw van de ecopassage slechts beperkt in de weg.

Veilig oversteken
De ecopassage is één van de ontsnipperingsmaatregelen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor de komende jaren en heeft een relatie met andere faunapassages die in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld degene die door Rijkswaterstaat over de A12 wordt aangelegd. De ecopassage maakt ook deel uit van het provinciale Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande. Het uiteindelijke doel is de versnippering op de Utrechtse Heuvelrug tegen te gaan en voor zowel dieren als mensen een veilige oversteek te creëren.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de ecopassage heeft de provincie Utrecht nauw samengewerkt en afgestemd met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Stichting Het Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen.

Meer informatie?

Provincie Utrecht: Veronica Gieben, telefoon: 030-2583207, E-mail: veronica.gieben@provincie-utrecht.nl
Stichting Het Utrechts Landschap: Hendrike Geessink, telefoon: 030-2219996, E-mail: geessink@utrechtslandschap.nl