Nieuws & publicaties

Ecoduct Boele Staal over de N237 geopend

12 september 2016

Ecoduct Boele Staal over de N237 geopend

In het kader van het project Hart van de Heuvelrug en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn zeven ecoducten gerealiseerd. Daarmee is een samenhangend natuurgebied gerealiseerd bestaande uit bos en heide, in het centrale- en zuidelijke deel van de Heuvelrug. De voormalige Vliegbasis Soesterberg vormt het centrale spil in dit geheel.

Op 31 augustus is het laatste ecoduct van de zeven geopend. In dit artikel leest u meer over de opening van ecoduct Boele Staal.

Van noord naar zuid gaat het om de volgende ecoducten:
Aan de noordzijde van de voormalig vliegbasis heeft ProRail het ecoduct Op Hees over het spoor Utrecht - Amersfoort gebouwd. Het ecoduct Op Hees zorgt voor een ecologisch verbinding naar het noordelijk deel van de Heuvelrug richting het Goois Natuurreservaat in Noord – Holland. De provincie heeft aan de zuidkant van de voormalige vliegbasis twee ecoducten gebouwd over de N237 Utrecht – Amersfoort, ecoduct Beukbergen bij Huis ter Heide en het ecoduct Boele Staal nabij Soesterberg. De twee ecoducten Leusden en Huis ter Heide over de A28 verbinden de uitgestrekte bosgebieden rondom Austerlitz.
Het natuurgebied Hart van de Heuvelrug sluit aan op de ecoducten over de A12, Mollebos en Rumelaar, naar de zuidelijke Heuvelrug. Op de zuidelijke Heuvelrug zijn nog twee ecoducten in voorbereiding over provinciale wegen.

Binnen het MJPO zijn de ecoducten Op Hees (UT4), Leusden (UT2), Huis ter Heide (UT3), Mollenbos (UT1) en Rumelaar (UT5) gerealiseerd.