Nieuws & publicaties

Het gebruik van ecoducten op de Veluwe

10 oktober 2016

Het gebruik van ecoducten op de Veluwe

Onlangs is er een nieuw rapport gepubliceerd over het gebruik van negen ecoducten op de Veluwe die aangelegd zijn tussen 1988 en 2013. Uit dit onderzoek blijkt dat ecoducten op de Veluwe veel worden gebruikt en leiden tot gezondere populaties. Dat is van belang voor het nut en de noodzaak van het MJPO.

Uit het onderzoek blijkt dat de ecoducten op de Veluwe veelal intensief gebruikt worden. Naast grote hoefdieren gebruiken ook kleinere diersoorten zoals dassen, boommarters, hagedissen, slangen, muizen, vleermuizen en vlinders de ecoducten. In totaal zijn 319 diersoorten waargenomen. De ecoducten hebben een functie bij de (her-)kolonisatie van gebieden. Uit het genetisch onderzoek aan edelherten blijkt dat het verbinden van deelpopulaties belangrijk is voor het bevorderen en instandhouden van gevarieerde en gezonde dierpopulaties op de Veluwe. Ecoducten zijn effectieve voorzieningen voor de natuur, maar ook voor de verkeersveiligheid. In de omgeving van de ecoducten komen geen aanrijdingen voor tussen weggebruikers en grote hoefdieren.

Midden op de Veluwe vormen de rijksweg A1, de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en provinciale wegen nog een grote hindernis voor dieren. Door de twee nieuw geplande provinciale ecoducten én ecoduct Maanschoten over de rijksweg A1 én het ecoduct over de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn verdwijnen de laatste grote hindernissen en kunnen dieren zich makkelijker tussen de Zuid- en Noord-Veluwe verspreiden. Dit is een mooi voorbeeld van gebiedsgerichte ontsnippering zoals MJPO dat steeds gepropageerd heeft. Het Rijk zorgt voor ontsnippering van de A1 en spoor op de Midden Veluwe, de provincie sluit daarop aan door ook over de twee provinciale wegen ecoducten te bouwen. Naar verwachting zijn de vier nog aan te leggen ecoducten in 2018 gereed.

Het onderzoeksrapport is te vinden op onze pagina nieuws & publicaties / Publicaties / Monitoringsrapporten