Nieuws & publicaties

Handreiking ontwerpvoorschrift Natuurvriendelijke oevers

10 oktober 2016

Handreiking ontwerpvoorschrift Natuurvriendelijke oevers

De provincie Noord-Holland is voornemens langs haar wateren natuurvriendelijke oevers te realiseren. Voor het opstellen van contracten voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers had de provincie behoefte aan richtlijnen voor eisen waar aannemers zich aan dienen te houden bij het ontwerp en de uitvoering van natuurvriendelijke oevers. Deze eisen staan in de handreiking.

De handreiking bevat doelen en eisen voor natuurvriendelijke oevers die een bijdrage leveren aan de Kaderrichtlijn Water en aan de natuurverbindingen en faunauittreedplaatsen.

Het document is te vinden op onze pagina Nieuws & publicaties / Publicaties / Leidraden en Richtlijnen.

Heeft u opmerkingen over dit rapport? Maak ze kenbaar via ons contactformulier.