Nieuws & publicaties

Applicatie om wildaanrijdingen te voorkomen

10 oktober 2016

Applicatie om wildaanrijdingen te voorkomen

Nu.nl berichtte over een Finse applicatie die wordt ingezet om het aantal verkeersongelukken met rendieren terug te brengen. Er leven in het Scandinavische land meer dat 300.000 van deze dieren in het wild en er vinden meer dan 4000 verkeersongevallen per jaar plaats. Door middel van de applicatie kunnen automobilisten aan elkaar doorgeven waar zij recent rendieren op of langs de weg hebben gezien. Is dit ook wat voor Nederland?

Via de applicatie ontvang je een berichtje als je in de buurt bent van de plek waar recentelijk rendieren zijn gesignaleerd, zodat je je rijgedrag hier op aan kunt passen. Ook op het IENE-congres van 2016, zie nieuwsbericht hierboven, waren er meerdere presentaties over dergelijke applicaties om aanrijdingen met wild te voorkomen en/of te registreren. In Nederland kennen we in ieder geval meerdere registratieapplicaties, zoals waarneming.nl en telmee.nl van de Nationale Databank Flora en Fauna hoewel deze niet als doel hebben om acute dreigingen van wildaanrijdingen tegen te gaan. Zou een dergelijke applicatie ook in Nederland kunnen werken? Wellicht als vervanging voor andere mitigerende maatregelen?