Nieuws & publicaties

Natuurgebied De Braakman in Zeeland breidt verder uit

22 november 2016

Natuurgebied De Braakman in Zeeland breidt verder uit

Bij natuurgebied De Braakman in Zeeuws-Vlaanderen is in 2013 een 19 meter brede faunapassage aangelegd. Dit najaar is er opnieuw 33 hectare natuurgebied bijgekomen aan de andere kant van de weg.

De Braakman is een voormalige zeearm van de Westerschelde die in 1952 is afgesloten. Het gebied werd ingepolderd en De Braakman veranderde in een kreek. Naast landbouwgrond werd in het gebied ook ruimte gemaakt voor bossen en natuurgebieden.

33 hectare erbij

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer hectares landbouwgrond in het gebied omgezet in natuur. De uitbreiding van De Braakman is onderdeel van de aanleg en instandhouding van natuurnetwerk door de hele provincie Zeeland. De meest recente toevoeging vond dit najaar plaats: in een recordtijd werd nog eens 33 hectare extra natuurgebied aangelegd.

De nieuwe uitbreiding bevindt zich ten zuiden van de N61, terwijl het grootste deel van het natuurgebied zich aan de noordzijde bevindt. Om het voor de in het wild levende dieren mogelijk te maken om over te steken, is er in 2013 een 19 meter brede faunapassage aangelegd onder de weg, als onderdeel van het MJPO. In 2014 is daar een kleine faunatunnel bijgekomen. De uitbreiding van dit najaar is de tweede aan de overkant van de weg.

Geliefd natuurgebied

De afwisseling van bossen, weiden en open water, waartussen wandel- en fietspaden zijn aangelegd, maken De Braakman een geliefd natuurgebied voor recreanten uit de buurt. Ook dieren verblijven er graag. In het gebied leven verschillende amfibieën en kleine zoogdieren, waaronder reeën en dassen.

De faunapassage bij De Braakman valt onder het MJPO en is bij ons bekend als knelpunt ZE11