Nieuws & publicaties

Grappige dierenfilmpjes laten noodzaak goede faunavoorzieningen zien

16 december 2016

Grappige dierenfilmpjes laten noodzaak goede faunavoorzieningen zien

Voor verschillende dieren bestaan verschillende faunavoorzieningen. Dat bij de aanleg hiervan met de kunsten van elk dier rekening moet worden gehouden, bewijzen twee grappige dierenfilmpjes.

Lenige das

Om dieren naar een ecoduct of wildtunnel te leiden, maken we gebruik van rasters of hekken langs de weg. Wanneer het een onveilige situatie voor dassen, otters of marters betreft, moeten die hekken tot de grond komen en het liefst zelf een aantal decimeters worden ingegraven. De reden hiervan is te zien in het onderstaande grappige filmpje, waarin een das zichzelf als een ware Houdini door een hele krappe opening weet te wurmen. Het bewijst maar weer eens dat het belangrijk is om hekken, schermen en rasters goed aan te leggen en regelmatig te inspecteren.

Overstekende zalmen

Vispassages zijn bedoeld om vissen de mogelijkheid te geven onder een weg of spoor door te zwemmen en zo hun leefgebied te vergroten. Hoewel binnen het MJPO geen vispassages worden aangelegd, zijn het wel belangrijke ontsnipperingsmaatregelen. In de staat Washington in de Verenigde Staten is zo’n voorziening misschien ook een goed idee, maar dan om een hele andere reden. Doordat een plaatselijke rivier uit haar oevers is getreden, zwemmen de zalmen daar namelijk de weg over, en lopen ze de kans te worden aangereden. Het levert bijzondere beelden op. Bekijk het filmpje hier.