Nieuws & publicaties

Uitgebreid onderzoek naar dassenpopulaties rond A27 afgerond

19 december 2016

Uitgebreid onderzoek naar dassenpopulaties rond A27 afgerond

Onderzoeksbureau Mulder-natuurlijk en ingenieursbureau Sweco hebben november dit jaar een monitoringsrapport opgeleverd met in de hoofdrol onder meer Tim, Petra, Ruud, Hans en Nanneke. Het zijn dassen die met behulp van GPS-trackers zijn gevolgd om de dassenpopulatie rond de A27 tussen Utrecht en Hilversum in kaart te brengen.

De A27/A1 tussen Utrecht en Hilversum wordt in de komende jaren verbreed. Om de wegverbreding te kunnen doorvoeren binnen de kaders van de Flora- en Faunawet, was het belangrijk inzicht te hebben in de dassenpopulatie in het gebied. Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en ProRail hebben daarom (met betrokkenheid van het MJPO) in 2011 opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is tussen 2012 en 2015 uitgevoerd door ingenieursbureau Grontmij/Sweco in samenwerking met Bureau Mulder-natuurlijk.

Rekening houden met de das

Het onderzoeksproject ‘Dassen onderweg’ werd uitgevoerd in een periode waarin er een aantal faunavoorzieningen werden opgeleverd, waaronder een groot ecoduct bij landgoed De Zwaluwenberg. Daarom is niet alleen gekeken naar waar mogelijke maatregelen nodig zijn bij het verbreden van de weg, maar ook naar hoe dassen zich bewegen over de bestaande en nieuwe voorzieningen. Het onderzoek levert kennis op over hoe ook elders bij werkzaamheden aan wegen en spoorlijnen zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden met de beschermde das.

Dassen met een naam

Voor het onderzoek kregen zestien dassen een 3D-geprinte halsband aangemeten, waarmee de onderzoekers hun gedrag konden traceren. Voor het gemak kreeg elke das een eigen naam. Sommige dassen kregen ook een zender in hun buik. Daarnaast werd gebruik gemaakt van cameravallen om het gebruik van de diverse dassentunnels en het ecoduct te monitoren.

Download rapport

De resultaten van het onderzoek, inclusief de aanbevelingen ten opzicht van de voorgenomen wegverbreding, zijn uitgebreid omschreven in een monitoringsrapport dat afgelopen november is gepubliceerd. Dit rapport is te downloaden op onze publicatie-pagina.

Het ecoduct De Zwaluwenberg valt onder het MJPO en is bij ons bekend als knelpunt NH01.


 

Op de afbeelding is te zien hoe das Akke zich in december 2014 door het gebied bewoog.