Nieuws & publicaties

Utrechts Landschap viert 90-jarig bestaan

18 april 2017

Utrechts Landschap viert 90-jarig bestaan

Utrechts Landschap - de organisatie die zich bezig houdt met de bescherming van de natuur en monumenten in de provincie Utrecht - viert dit jaar haar negentigste verjaardag. Bij het behoud en de bescherming van de natuur in de provincie Utrecht speelt ook ontsnippering een belangrijke rol.

Natuurbeschermingsorganisatie Utrechts Landschap werd op 9 maart 1927 opgericht met als doel het ‘bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon in de provincie Utrecht.’ In die tijd werden veel particuliere natuurgebieden verkocht als bouwterrein. De stichting werd vanuit de provincie opgericht om dit een stop toe te roepen. Utrechts Landschap was daarmee de eerste provinciale natuurbeschermingsorganisatie van Nederland.

Eigendom is de beste bescherming

Al negentig jaar lang zorgt de organisatie voor bescherming van de natuur in de provincie Utrecht door natuurgebieden en erfgoed aan te kopen. Utrechts Landschap heeft tegenwoordig ruim 5.000 hectare natuur en 170 historische gebouwen en bouwwerken in eigendom. Met hulp van vele vrijwilligers beschermt en ontwikkelt de organisatie deze natuurgebieden en alles wat erin leeft. Ook stellen ze de gebieden open voor publiek, zodat iedereen van het de Utrechtse natuur kan genieten.

Ontsnippering

Bij het behoud en de bescherming van de natuur in de provincie Utrecht speelt ook ontsnippering een rol. Zo leefden er in de begindagen van het Utrechts Landschap nog maar een paar dassen in de provincie. Door intensieve bescherming en de aanleg van ontsnipperende maatregelen als faunatunnels en ecoducten, zijn dat er inmiddels weer honderden.

Doordat de natuurgebieden van Utrechts Landschap op verschillende plekken ook door rijksinfrastructuur wordt onderbroken, hebben het MJPO en Utrechts Landschap regelmatig met elkaar te maken. Een groot project waarbinnen zowel Utrechts Landschap als het MJPO een rol spelen is Hart van de Heuvelrug. Dit gebiedsontwikkelingsproject is in 2004 in het leven geroepen om de kwaliteit van de heuvelrug te versterken. Het omvat onder meer de aanleg van vijf ecoducten, waarvan er drie binnen het MPJO vallen. Dit zijn de ecoducten Op Hees (UT01), Leusderheide (UT02) en Sterrenberg (UT03). Samen met nog twee door de provincie aangelegde ecoducten (Beukbergen en Boele Staal) zorgen deze voorzieningen ervoor dat dieren als de das, maar ook reeën, hagedissen en boommarters zich weer vrij kunnen verplaatsen over het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug.