Nieuws & publicaties

In gesprek met... Adam Hofland

09 mei 2017

In gesprek met... Adam Hofland

Het MJPO is een uniek samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de twaalf provincies. In deze rubriek spreken we telkens met iemand die via een van die samenwerkingspartners aan het MJPO is verbonden. Adam Hofland, landelijk coordinator van het MJPO, bijt de spits af.

Adam, als landelijk coördinator MJPO heb je binnen Rijkswaterstaat een niet zo alledaagse taak. Hoe ben je hier terecht gekomen?

“Ik ben opgeleid in Wageningen als landschapsarchitect. Na een korte carrière in die functie wilde ik toch iets anders. Ik kwam als trainee bij RWS terecht. Toen er in 2014 tegen het einde van mijn traineeship een opvolger werd gezocht voor Hans Bekker, de toenmalige coördinator MJPO, paste ik met mijn groene achtergrond goed in het profiel. Als landschapsarchitect had ik immers ervaring met het integraal benaderen van landschapsvraagstukken; een kwaliteit die binnen het MJPO goed van pas komt. Daarnaast vond ik het natuurlijk een te gekke klus om zo’n programma te mogen afronden. Overigens werken we binnen Rijkswaterstaat steeds vaker en intensiever samen met andere partijen bij het realiseren van infrastructuur; het besef dat de ontwikkeling van infrastructuur niet los kan staan van de omgeving, wordt steeds breder omarmd. Het MJPO loopt dus in zekere zin eigenlijk vooruit op de toekomst.”

Wat vind je mooi aan het werk dat je doet?

“Nou, naast dat het natuurlijk heel erg mooi is om in je werk op zo’n tastbare manier bij te dragen aan een betere leefomgeving, is het ook heel mooi dat het zo’n afgebakend geheel is. Er is een duidelijke doelstelling met een strikt eindpunt en afgebakende middelen; dat zijn prettige uitgangspunten om mee te werken. Daarnaast ben ik blij dat ik binnen het MJPO samen mag werken met mensen die al veel langer met dit onderwerp bezig zijn dan ik, zowel binnen Rijkswaterstaat als bij de provincies en ProRail. Daar leer ik veel van, maar het is ook inspirerend. Al deze mensen zetten zich namelijk vol motivatie in voor het behoud en de verbetering van de natuur in Nederland, die niet voor zichzelf kan opkomen. Samenwerken aan zo’n groot doel, dat geeft ontzettend veel energie!”

Je werkt toe naar de afronding van het programma in 2018. Wanneer is het MJPO volgens jou geslaagd?

“Het programma is natuurlijk geslaagd als alle doelstellingen zijn gehaald en de afgesproken knelpunten op tijd én binnen bugdet zijn opgelost. Maar ik hoop ook dat we na afronding van het programma een beter beeld hebben van wat wel en niet werkt op het gebied van ontsnippering, en dat het beheer en onderhoud van de faunavoorzieningen op orde is. Die kennis kunnen we dan ook delen met andere infrabeheerders, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Op deze manier borgen we dat niet alleen onze inspanningen maar ook die van hen. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een verbeterd leefgebied voor dieren in Nederland; nu en in de toekomst.”

Eén van de manieren om die kennis over te dragen, is het organiseren van het internationale IENE-congres in 2018. Kun je daar al iets meer over vertellen?

“We zijn op dit moment druk bezig met het op poten zetten van het evenement. Wat ik er nu al over kan zeggen is dat het gaat plaatsvinden in september 2018 in het zuiden van het land. Het programma wordt opgesteld rond het thema crossing borders for greener and sustainable transport infrastructure. Het passeren van grenzen duidt niet alleen op het doorbreken van de ecologische barrières door middel van faunavoorzieningen, maar ook op de grenzen die er nu nog bestaan tussen de markt, de overheid en de kennisinstituten. Elk van deze drie partijen houdt zich bezig met ontsnippering, maar ze spreken alle drie een andere taal en hebben andere doelstellingen. Om beter samen te werken is het belangrijk dat we elkaar beter gaan begrijpen. Tijdens het congres willen we op een interactieve manier met elkaar aan de slag gaan om zo de muren die tussen de partijen bestaan af te breken en samen tot nog betere oplossingen te komen.”