Nieuws & publicaties

Positieve resultaten monitoringsonderzoek ecoduct Belgische grens

23 mei 2017

Positieve resultaten monitoringsonderzoek ecoduct Belgische grens

In het najaar van 2014 werd net over de grens met Belgie het ecoduct Kempengrens geopend. Dit project is uniek omdat het door de Vlaamse en Nederlandse overheid samen is gerealiseerd. Uit recent onderzoek blijkt dat het ecoduct over de A67 (de E34 in Belgie) al goed wordt gevonden door verschillende doelsoorten.

Het was de Vlaamse overheid die in 2016 opdracht gaf voor een monitoringsonderzoek naar ecoduct Kempengrens. Zij vroegen Natuurpunt Studie om na te gaan in hoeverre doelsoorten gebruik maken van het ecoduct en/of aanwezig zijn in de omgeving ervan. Aangezien het ecoduct zich dicht bij de grens met Nederland bevindt, en ook samen met het MJPO is gerealiseerd (zie knelpunt NB10), is de interesse voor het onderzoeksrapport ook hier groot. Daarnaast symboliseert dit ecoduct de nauwe samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van ontsnippering, die ook aan de basis ligt van de totstandkoming van de IENE2018 conferentie.

Zestien zoogdiersoorten, acht soorten vleermuizen

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de doelsoorten het ecoduct al weet te vinden. Zo werden er zestien verschillende wilde zoogdiersoorten op het ecoduct waargenomen, waaronder vier verschillende soorten marters en acht soorten muizen. Naast de zoogdieren zijn er onder meer ook acht verschillende soorten vleermuizen, zes soorten amfibieën achttien soorten sprinkhanen en 80 soorten loopkevers aangetroffen.

Gebruik door mensen

Drie doelsoorten (boommarters, eekhoorns en everzwijnen) werden nog niet gesignaleerd. Uit het onderzoek bleek dat er, ondanks de vele barrières, ook nog mensen gebruik maken van het ecoduct. Dit is niet de bedoeling, en deze verstoring zou de afwezigheid van een aantal doelsoorten kunnen verklaren. Andere mogelijke redenen zijn het feit dat het object nog nieuw is en het gebrek aan voedsel op het ecoduct zelf.

Positief resultaat

Kortom, de resultaten van het onderzoek zijn met name positief. Het ecoduct is snel gekoloniseerd door een groot aantal doelsoorten; zowel grote als kleine dieren, zowel dieren die flinke afstanden al lopend of vliegend kunnen overbruggen als soorten die slechts beperkte mobiliteit kennen. Voor een aantal soorten die nog niet op het ecoduct zijn waargenomen is dat naar verwachting slechts een kwestie van tijd. Voor andere soorten is de directe omgeving nog onvoldoende geschikt. Hier wordt aan gewerkt.

Download het volledige onderzoeksrapport op de pagina publicaties.

Afbeelding: Ecoduct Kempengrens