Nieuws & publicaties

Lees nu het MJPO-jaarverslag van 2016!

11 juli 2017

Lees nu het  MJPO-jaarverslag van 2016!

Bij het begin van het MJPO in 2005 is afgesproken om de voortgang van het programma jaarlijks te rapporteren. Benieuwd wat er in 2016 allemaal binnen het MJPO is bereikt? Lees dan nu het jaarverslag! Dit keer in een nieuw, fris jasje.

Zoals bekend bestaat het MJPO nu uit 178 knelpunten. In het jaarverslag is onder meer een overzicht opgenomen van de acht knelpunten die in 2016 volledig zijn opgelost. Dit brengt het totaal nu op 107 opgeloste knelpunten. Daarnaast waren er eind 2016 nog eens 44 knelpunten gedeeltelijk gereed. Verwachting is nu dat tegen het einde van het programma in 2018 94 procent van de in het programma benoemde faunavoorzieningen gereed is.

Er zijn in 2016 binnen het MJPO geen grotere faunavoorzieningen in gebruik genomen. Wel hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden rondom de aanbestedingen van grotere projecten die in de komende jaren worden gerealiseerd, zoals de ecoducten Maanschoten, Asselsche Heide en Duinpoort. In 2016 zijn tot slot ook diverse interessante onderzoeksresultaten opgeleverd, onder meer vanuit het CEDR. Ook hierover rapporteert het jaarverslag.

Download het jaarverslag 2016 op de pagina publicaties. Veel leesplezier!