Nieuws & publicaties

Projecten in het zonnetje: Flierhaar, Kootwijkerzand en Zeepoort

09 oktober 2017

Projecten in het zonnetje: Flierhaar, Kootwijkerzand en Zeepoort

Binnen het MJPO zijn er momenteel een aantal prachtige projecten in ontwikkeling. In Twente is eind september het Steekoduct Flierhaar in gebruik genomen. Bij Kootwijk is er een faunatunnel onder het spoor geschoven die aansluiting biedt op het ecoduct Kootwijkerzand. En bij Bloemendaal is het ecoduct Zeepoort gereed gekomen. Samen met de ecoducten Zandpoort en Duinpoort (een MJPO-project) zorgt dit voor ontsnippering van een groot duingebied.

Flierhaar – tunneltjes van wilgentenen

Streekoduct Flierhaar bij Ambt Delden is eind september in gebruik genomen. De betrokken partijen hebben nauw samengewerkt om een belangrijke barrière in dit gebied (de snelweg A1/A35) te overbruggen. Het viaduct dat er al was is omgevormd naar een multifunctioneel streekoduct (een samenvoeging van streek en ecoduct) en blijft toegankelijk voor het verkeer. Het viaduct is voor de helft ingericht als ecozone. Met de voorziening zijn het Nationaal Landschap Noordoost Twente en de landgoederenzone van Zuidwest Twente nu verbonden. Het was met name een grote uitdaging om te werken met de draagkracht van het bestaande viaduct. De gebruikelijke boomstobben waren hierdoor niet mogelijk. Uiteindelijk kwam de oplossing in de vorm van ‘tunneltjes’ van wilgentenen (zie foto).

Kootwijkerzand – faunapassage geplaatst

De ecopassage Kootwijkerzand over de A1 tussen Voorthuizen en Kootwijk, voorheen bekend als Maanschoten, is bijna af. Begin dit jaar is het dak van het ecoduct al over de A1 gelegd. Voor de zomer heeft ProRail een tunnel ‘ingeschoven’ onder het spoor naast de A1 (tussen Amersfoort en Apeldoorn) voor de faunatunnel die op het ecoduct aansluit. De 1.600 ton wegende tunnelbak (15 meter breed, 15 meter lang en ruim 4 meter hoog) werd in twee uur tijd over een soort spoorbaantje zo’n 27 meter vooruitgeduwd.. Eind 2017 kunnen de eerste dieren zowel de A1 als de spoorlijn veilig oversteken.

Zeepoort – tweede van de drie ecoducten in Noord-Hollandse duinen gereed

In september vond de officiële opening van de natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Bloemendaal plaats. Dit is één van de drie ecoducten om de bloemrijke duingraslanden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland te verbinden met de Amsterdamse Waterleidingduinen. Provincie Noord-Holland realiseerde in 2013 al ecoduct Zandpoort in Zandvoort en ProRail start in het najaar met de bouw van Duinpoort over de spoorlijn Zandvoort-Haarlem. Dit laatste ecoduct maakt deelt uit van het MJPO. Door deze drie ecoducten ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7.000 hectare. Planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten krijgen hiermee een groter leefgebied. Bij ecoduct Zeepoort zijn de eerste dieren inmiddels gesignaleerd.