Nieuws & publicaties

Laatste MJPO-dag in het teken van de toekomst

06 november 2017

Laatste MJPO-dag in het teken van de toekomst

Op 28 september 2017 vond de allerlaatste jaarlijkse MJPO-dag plaats in de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat te Hilversum. Gastheer dit jaar was de provincie Noord-Holland.

In de ochtend kwamen er verschillende sprekers aan het woord. Er was er onder andere aandacht voor www.wildspotter.nl en de terugkeer van de otter in Noord-Holland. De sprekers keken niet alleen terug – in 2018 loopt het MJPO-programma af – maar vooral ook vooruit: hoe gaan we in de toekomst om met ontsnippering.

Het netwerk na 2018

De belangrijkste verworvenheid van 15 jaar MJPO is de totstandkoming van een waardevol netwerk, liet programmacoördinator Adam Hofland zien. Adam: “Het MJPO kent een netwerk dat we willen voortzetten, maar wellicht ook kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met natuurorganisaties en waterschappen. Belangrijke doelen van zo’n samenwerkingsplatform zijn kennisuitwisseling op het gebied van aanleg, beheer en monitoring en het creëren van draagvlak”. RWS-directeur Nelly Kalfs sloot de ochtend af met een oproep om gezamenlijk na te denken over hoe we zo’n platform zouden kunnen organiseren.

Rondje Naardermeer

Vast onderdeel van de MJPO-dag is de excursie. ’s Middags maakten de 35 aanwezigen met de bus een ‘rondje Naardermeer’. We bezochten onder andere de brede natte verbinding Ankeveense Plassen-Naardermeer (N236), het indrukwekkende aquaduct van RWS bij Weesp (A1 onder de Vecht) en de Voormeerpassage voor fietsers en natuur onder het spoor (oostkant van het Naardermeer). Na afloop was er een borrel in de infoschuur. De echte doorzetters bezochten daarna nog de nabij gelegen natuurbrug Zanderij Crailoo.

Het was de laatste keer dat de MJPO-dag in deze vorm plaatsvond. Volgens jaar vindt de IENE-conferentie plaats in Nederland. Een deel van het programma zal in het teken staan van de afronding van het MJPO.