Nieuws & publicaties

Onderzoeksprogramma 'Roads and Wildlife' bijna afgerond

06 november 2017

Onderzoeksprogramma 'Roads and Wildlife' bijna afgerond

Vanuit het MJPO hebben we al meerdere keren bericht over het CEDR-onderzoek 'Roads and Wildlife'. Dit is een grootschalig Europees onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van verschillende mitigatie- en onderhoudsstrategieen ten aanzien van dieren in het wild. Tijd voor een update. Hoe staat het ervoor?


CEDR (Conference of European Directors of Roads) is een internationaal samenwerkingsverband tussen Europese beheerders van infrastructuur, waaronder ook Rijkswaterstaat. Vanuit dit verband is opdracht gegeven voor een aantal onderzoeken rondom het thema ‘Roads and Wildlife’. Het doel van het onderzoeksprogramma is om beter te begrijpen wat de effectiviteit van verschillende mitigatie- en onderhoudsstrategieën is op fauna. Dit moet de beheerders helpen om beter om te gaan met de problematiek tussen dieren in het wild en weginfrastructuur.

Minder aanrijdingen bij faunapassages

In 2016 zijn vier onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot dit onderwerp. De eerste interessante resultaten daarvan zijn al bekend. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mitigerende maatregelen als rasters met faunapassages leiden tot minder aanrijdingen tussen voertuigen en dieren in het wild dan goedkopere maatregelen, zoals wildspiegels. Dit zijn waardevolle inzichten.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Na de officiële afronding besteden we uiteraard nog meer aandacht aan de resultaten. Mensen die daar niet op willen wachten kunnen nu al terecht op de projectwebsites van de vier onderzoeken SafeRoad, Harmony, SafeBatPaths of EcoRoad.

Vervolgonderzoek

In het verlengde van ‘Roads and wildlife’ heeft het CEDR onlangs een nieuw verzoek uitgeschreven voor onderzoek op het raakvlak tussen lineaire infrastructuur en biodiversiteit. Doel is om een strategie te ontwikkelen die uitgaat van lineaire infrastructuur om de inheemse biodiversiteit te behouden en te versterken. Dit onderzoek wordt getrokken door Rijkswaterstaat. Meer informatie over deze opdracht is te vinden op TenderNed.