Nieuws & publicaties

Faunatunnels en ecoduct in aanbouw in provincie Utrecht

06 november 2017

Faunatunnels en ecoduct in aanbouw in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht worden de komende tijd twee nieuwe faunatunnels en een ecoduct aangelegd als bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland. Het ecoduct Maarn (net ten zuiden van het MJPO-ecoduct Mollenbos, UT1) zorgt voor het opheffen van de barrierewerking van de N227 voor dieren op de Utrechtse Heuvelrug. De faunatunnels onder de N237 en onder de Biltse Rading vormen samen de afronding van een groot aantal natuurmaatregelen dat is uitgevoerd tussen het Kromme - Rijngebied, Voorveldse Polder en het Noorderpark.

De provinciale weg N227 werpt een barrière op in het leefgebied van dieren op de Utrechtse Heuvelrug. De provincie Utrecht bouwt daarom een ecoduct bij Maarn, om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dankzij de faunavoorziening kunnen de dieren weer veilig oversteken.

Groter en rijker leefgebied

Samen met de andere ecoducten in het gebied – zowel van de provincie als het MJPO – zorgt Ecoduct Maarn straks voor een groter en rijker leefgebied voor zoogdieren als reeën en marterachtigen en reptielen als de zandhagedis en hazelworm. In september is de bouw van het ecoduct begonnen, oplevering staat gepland voor eind 2018.

Ecopassages

Ten oosten van Utrecht worden binnenkort ook ontsnipperende maatregelen uitgevoerd. In het gebied tussen de A27 en de bebouwde kom van De Bilt komen twee ecopassages. De tunnel onder de Utrechtseweg N237, ter hoogte van het verdedigingswerk Griftenstein, wordt uitgevoerd door de provincie. De andere, onder de Biltse Rading, door de gemeente Utrecht. Ook de gemeente De Bilt en het Utrechts Landschap zijn betrokken.

De faunatunnels zorgen voor het oplossen van de laatste barrières in de faunaverbinding tussen het Kromme - Rijngebied, Voorveldse Polder en het Noorderpark. Samen met de natuurinrichting van de Voorveldse Polder is er straks een ecologische verbindingszone van zeker 15 kilometer tot stand gebracht voor diverse soorten zoals de das, de ringslang en kleine marterachtigen. Voor beide tunnels – die ieder drie meter breed en 1,75 meter hoog moeten worden - wordt de komende periode een definitief ontwerp uitgewerkt, waarna ze tegelijkertijd worden aangelegd.

Ontsnippering op landelijk, provinciaal en regionaal niveau

De doelstelling van het MJPO is om ecologische knelpunten in de bestaande rijksinfrastructuur op te heffen, zodat wilde dieren deze wegen en vaarwegen weer veilig over kunnen steken. Dit werk is pas zinvol als ook de barrièrewerking van naastgelegen provinciale en lokale wegen worden ontsnipperd en vice versa. Het aanleggen van faunavoorzieningen rondom N-wegen is de verantwoordelijkheid van de provincies en van lokale wegen van de gemeenten. Samen zorgen we voor ontsnippering van de onze belangrijkste infrastructuur, en daarmee een aaneengeschakeld natuurnetwerk in Nederland.

Afbeelding: Impressie ecoduct Maarn door Wurck