Nieuws & publicaties

Knelpunt UT16 bij Nigtevecht bijna afgerond

22 november 2017

Knelpunt UT16 bij Nigtevecht bijna afgerond

Reeen, otters en ringslangen kunnen straks weer veilig het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht oversteken. Tegelijkertijd met de aanleg van een nieuwe fietsbrug, realiseert Rijkswaterstaat een aantal diervriendelijke oevers.

Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt samen met de A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht een barrière tussen de natuur van de Vinkeveense en de Loosdrechtse Plassen, twee internationaal belangrijke laagveenmoerasgebieden die vroeger één geheel vormden.

Hoge kanten

Rondom de snelweg en de spoorlijn zijn al verschillende ontsnipperende maatregelen uitgevoerd. De aanpak van de barrière van het Amsterdam-Rijnkanaal is daarom als laatste stap extra belangrijk. Door de hoge kanten kunnen dieren het kanaal wel in maar komen ze er niet meer uit, waardoor ze verdrinken. Het gaat met name om de ree, de ringslang en de otter.

Natuurstapstenen en verlegging kanaaldijk

Bij Nigtevecht legt Rijkswaterstaat nu tegelijkertijd met de aanleg van een fietsbrug een aantal faunavoorzieningen aan. Het gaat met name om natuurvriendelijke oevers, zodat dieren op een aantal plaatsen het kanaal uit kunnen komen en zo dus veilig over kunnen steken. Tegelijkertijd worden (met name aan de westzijde van het kanaal) natuurstapstenen aangelegd die de toegang naar de aangepaste oevers vergemakkelijken. Een laatste stap is de verlegging van de Kanaaldijk Oost, zodat dieren die uit het kanaal klimmen niet direct op de drukke weg terecht komen.

UT16

De natuurverbinding bij Nigtevecht is een van de projecten uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (Knelpunt UT16). Oplevering van het project (fietsbrug en natuurverbinding) vindt plaats in 2018.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van de Provincie Noord-Holland.