Nieuws & publicaties

Wolf in Nederland maakt mogelijk gebruik van ecoducten

05 februari 2018

Wolf in Nederland maakt mogelijk gebruik van ecoducten

Uit recent onderzoek van Wageningen Environmental Research is gebleken dat er eind 2017 een wolf minimaal een maand lang door Nederland heeft gezworven. De jonge wolvin, die de naam Naya heeft gekregen, bezocht diverse provincies, en stak daarbij ook snelwegen en spoorlijnen over. De kans is groot dat ze daarbij gebruik heeft gemaakt van ecoducten.

Wolven zijn over het algemeen schuwe dieren die mensen vermijden. Ze zijn vooral 's nachts actief en lopen dan ook langs en door onze menselijke omgeving. Ondanks onze winterse open begroeiing wist wolf Naya zich blijkbaar ongezien te verplaatsen en overdag schuil te houden. Daarbij legde ze grote afstanden af door vrijwel alle oostelijke provincies. Met deze jongste bezoekster heeft Nederland het afgelopen half jaar een vrijwel permanente aanwezigheid van wolven gehad.

Gebruik gemaakt van faunavoorzieningen?

Het is niet ondenkbaar dat Naya bij haar tocht door Nederland gebruikt heeft gemaakt van de vele faunavoorzieningen die door de provincies en het MJPO zijn aangelegd. Uit de meetgegevens van Wageningen Environmental Research, blijkt dat ze in ieder geval snelwegen heeft overgestoken. Ook is ze in de buurt geweest van een aantal ecoducten, zoals Suthwalda, Twilhaar en Groote Heide. Momenteel wordt nog onderzocht of ze deze ecoducten ook echt heeft gebruikt.

Effect op verkeersveiligheid

De verwachting is dat steeds meer wolven vanuit Duitsland ook naar Nederland zullen trekken. Dat is goed nieuws, meldt Wolven in Nederland, Wolven vormen namelijk een belangrijke ecologische verrijking voor de Nederlandse natuur. Ze eten met name prooidieren als reeën, edelherten en wilde zwijnen en dragen daarmee bij aan een natuurlijke regulatie van deze populaties. Daarnaast vermijden deze dieren als gevolg van het jagen open gebieden, zoals weilanden en akkers, maar ook wegen. Daarmee hebben wolven ook indirect een effect op de verkeersveiligheid.

De ecoduten die Wolf Naya mogelijk heeft gebruikt

De Ecoducten die wolf Naya mogelijk heeft gebruikt