Nieuws & publicaties

Nieuw ecoduct over snelweg A18 bij Doetinchem

20 februari 2018

Nieuw ecoduct over snelweg A18 bij Doetinchem

Ten oosten van Doetinchem legt Rijkswaterstaat een nieuw ecoduct aan over de snelweg A18. Het is een van de laatste ecoducten die wordt aangelegd binnen het MPJO en lost knelpunt GE11 op. Hier werden eerder al twee faunatunnels aangelegd. Onder meer de das en de boomkikker krijgen door de maatregelen een groter leefgebied.

Het ecoduct binnen Knelpunt GE11 verbindt de natuurgebieden de Slangenburg, de Wrange en Montferland. De soorten die vooral van het ecoduct zullen profiteren zijn de ree, das, boomkikker en de levendbarende hagedis. Ook diverse vleermuissoorten kunnen straks voordeel ondervinden van de nieuwe brug.

Knelpunt GE11

Bij Doetinchem doorsnijdt de A18 het natuurgebied De Wrange en de ecologische verbindingszone langs de Boven Slinge/Bielhemmerbeek. De Wrange is een afwisselend gebied met droge naaldbossen, vochtige loofbossen, vochtige graslanden, vennen en andere waterpartijen. Plaatselijk komt kwel voor. Het gebied is daarmee van belang voor verschillende soorten amfibieën en reptielen. Bovendien is het een potentieel leefgebied voor de das, die hier vroeger in grote aantallen voorkwam.

Verspreidingsas voor de boomkikker

De bovenloop van de BovenSlinge vormt een van de gave beeksystemen in Gelderland. Het benedenstroomse deel mist een natuurlijk karakter maar is van belang voor de migratie van beekgebonden soorten uit het systeem van de Oude IJssel. Daarbij vormt het een potentiele verspreidingsas voor de boomkikker. 

Het ecoduct is gezamenlijk aanbesteed met het ecoduct over de A35 (OV16). De oplevering vindt plaats na afronding van het MJPO; uiterlijk in 2020