Nieuws & publicaties

Minder vertraging op het spoor dankzij faunavoorzieningen

06 maart 2018

Minder vertraging op het spoor dankzij faunavoorzieningen

Aanrijdingen met dieren zorgen ieder jaar voor veel vertragingen op het spoor; een belangrijke motivatie voor MJPO-partner ProRail om faunavoorzieningen aan te leggen. Dat dat zin heeft is nu gebleken: Het afgelopen jaar nam het aantal treinvertragingen met twintig procent af, mede dankzij minder aanrijdingen met dieren.

Volgens ProRail waren er vorig jaar 1895 (bijna-)aanrijdingen en incidenten met dieren op het spoor. In 795 gevallen zorgde dat voor vertragingen. In totaal liepen 4861 treinen vertraging op. Vergeleken met 6090 vertraagde treinen in 2016 is dat ruim twintig procent minder, meldden onder meer RTL nieuws en het AD.

Faunavoorzieningen belangrijke reden

De aanleg van faunavoorzieningen, waaronder ecoducten, faunatunnels en hekwerk, wordt genoemd als belangrijke reden voor de afname van de vertraging. Het afgelopen jaar leverde ProRail diverse van deze kleine en grote faunavoorzieningen op. Een aantal grote, toonaangevende voorzieningen zijn momenteel nog in aanbouw, zoals de ecoducten Duinpoort en De Mortelen.

Vee en huisdieren

Incidenten met dieren hebben overigens niet altijd met wilde dieren en versnippering van de natuur te maken. Het kan ook gaan om huisdieren die te dicht bij het spoor komen of vee zoals koeien of schapen die op de rails terecht komen. Ook vogels kunnen voor vertraging zorgen, of dieren die aan de kabels knagen.

Geurpalen

Om dit soort incidenten te voorkomen, neemt ProRail ook andere maatregelen. Zo zijn boeren bijvoorbeeld voorgelicht over hoe ze het best hun vee bij het spoor weg kunnen houden. Daarnaast heeft ProRail speciale geurpalen geplaatst die moeten voorkomen dat konijnen holen graven onder het spoor.

Het Jeugdjournaal zond op maandag 5 maart een item uit naar aanleiding van dit bericht en de aanleg van ecoduct Duinpoort. Bekijk het item hier terug.