Nieuws & publicaties

World Wildlife Fund: Ontsnippering helpt tegen gevolgen klimaatverandering

03 mei 2018

World Wildlife Fund: Ontsnippering helpt tegen gevolgen klimaatverandering

Ontsnipperende maatregelen helpen flora en fauna die bedreigd worden door klimaatveranderingen. Dat is een van de resultaten van onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd door World Wildlife Fund, de Tyndall Centre for Climate Change en James Cook University.

Klimaatveranderingen in de komende decennia zullen negatieve effecten hebben op allerlei dieren- en plantensoorten in de wereld, concluderen World Wildlife Fund, de Tyndall Centre for Climate Change en James Cook University in hun onderzoek genaamd ‘Wildlife in a Warming World’. Ze brachten de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit in 35 priority places in kaart. Dat zijn regio’s met buitengewone ecosystemen en habitats, die een thuis vormen voor bedreigde plant- en diersoorten, en/of regio’s die duidelijke kansen bieden om een groot, intact ecosysteem te beschermen. Een voorbeeld is het Middelandse-Zeegebied.


Ontsnipperen tegen uitsterven

Stijgt de temperatuur wereldwijd met zo’n 4,5 graden Celsius, dan loopt bijna 50 procent van de soorten in de priority places het risico lokaal uit te sterven. Weten we de temperatuurstijging op 2 graden te houden, dan zakt dat percentage naar 25 procent. Ontsnipperende maatregelen kunnen dit percentage nóg verder laten dalen. Hebben plant- en diersoorten de mogelijkheid om zich te verplaatsen, dan ligt het percentage rond de 20. De soorten kunnen dan namelijk zelf ‘op zoek’ naar gunstige omstandigheden.

Het verbinden van natuurgebieden is dus ook in het licht van klimaatverandering van belang. In het rapport wordt opgeroepen tot verdubbelde inspanningen om biologische corridors te beschermen en herstellen.

Benieuwd naar alle bevindingen? Lees het volledige onderzoeksrapport.

 

Afbeelding: wwf.org.uk