Nieuws & publicaties

Veel belangstelling voor enorme faunatunnel onder A27

07 mei 2018

Veel belangstelling voor enorme faunatunnel onder A27

Rijkswaterstaat is momenteel druk met het verbreden van de snelweg A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes. Binnen het project is voor het MJPO ook een grote faunatunnel aangelegd. Eind april waren omwonenden en pers welkom om de nieuwe voorziening te bezoeken.

De faunatunnel onder de A27 maakt onderdeel uit van faunaverbinding De Groene Schakel (NH16), waarbinnen ook een ecoduct over het spoor valt. ProRail zal deze voorziening aanleggen; Rijkswaterstaat heeft bij de verbreding van de snelweg al de faunatunnel voor zijn rekening genomen. De bouw van de tunnel is halverwege vorig jaar begonnen en wordt in de loop van dit jaar afgerond. Samen met het ecoduct – waarvoor oplevering gepland staat in 2021 – vormt de faunatunnel een ecocorridor om doelsoorten als de ree, das, boommarter maar ook diverse reptielen, insecten en andere soorten veilig de A27 en het spoor te laten passeren.Open ruimte


In de aanbesteding van de verbreding van de A27 werden de gegadigden uitgedaagd om de tunnel en de directe omgeving zo optimaal mogelijk te maken, zodat de doelsoorten de tunnel snel zouden gaan gebruiken. In het winnende ontwerp van Aannemerscombinatie 3Angle is de faunatunnel onder de verbrede A27 maar liefst 40 meter breed en 5,5 meter hoog geworden – hoger en breder dan de minimale variant. Die hoogte maakt dat de tunnel ook toegankelijk is voor grote hoefdieren, zoals reeën. Halverwege is een open ruimte van ongeveer 4 meter breed gerealiseerd om licht en water door te laten. Dit maakt, samen met de grote hoogte, dat de tunnel opwarmt in het zonlicht, en daarmee ook geschikt is voor dagvlinders en reptielen. De aannemer heeft er daarnaast, samen met terreinbeheerder Goois Natuur Reservaat, alles aan gedaan om een gebied van 6 hectare rondom de faunatunnel zó in te richten dat de doelsoorten de oversteek goed weten te vinden.

Grote belangstelling


Op zondag 22 april 2018 werden pers en omwonenden uitgenodigd om bij de nieuwe faunavoorziening te komen kijken. De belangstelling was groot; ecologen van Rijkswaterstaat en 3Angle hebben bij elkaar zo’n 90 personen rondgeleid. Daarna gaven zij gezamenlijk een rondleiding voor de aanwezige pers. Het kijkje bij de tunnel was uniek: de tunnel is nu alleen nog toegankelijk voor dieren.

Vertrouwen herwonnen


De reacties op de open dag waren vrijwel allemaal positief. Eco-engineer Victor Loehr van Rijkswaterstaat vertelt: “Een leuke reactie kwam van iemand die me vertelde dat zijn vertrouwen in Rijkswaterstaat qua natuur in de afgelopen tientallen jaren naar een dieptepunt gezakt was. Maar dat dat door wat hij hier te zien kreeg weer voor een belangrijk deel goedgemaakt was.”

Monitoring

De komende tien jaar wordt het gebruik van de faunatunnel door 3Angle in samenwerking met specialisten van RAVON en Bureau Mulder-Natuurlijk gemonitord. Hierdoor kan worden nagegaan of de beoogde doelsoorten inderdaad gebruikmaken van de voorziening. Indien dat niet het geval is, is er ruimte om aanpassingen te maken.


 

Foto: https://www.verbredinga27a1.nl