Nieuws & publicaties

Fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht

17 mei 2018

Fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht

Fietsers en dieren kunnen binnenkort bij Nigtevecht het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De fietsbrug die daar komt zorgt voor meer recreatiemogelijkheden en betere bereikbaarheid. De brug koppelt de recreatieve fietsroutes langs de Hollandse Waterlinie en langs de Stelling van Amsterdam. Voor fietsers uit Nigtevecht worden station Abcoude en de scholen en werkgebieden in de regio Amsterdam beter bereikbaar.

Aangepast oevers voor de natuurverbinding

Bij de fietsbrug worden ook de oevers aangepast als onderdeel van een natuurverbinding die natuur van de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen weer verbindt. Hiermee wil Rijkswaterstaat het effect van het kanaal als barrière voor de natuur verminderen.

De natuurverbinding bij Nigtevecht maakt het straks mogelijk dat dieren het Amsterdam-Rijnkanaal over kunnen steken. Nu kunnen dieren wel het kanaal in, maar kunnen er door de hoge oevers niet meer uit en verdrinken dan. De oevers worden aangepast zodat dieren op een aantal plaatsen het kanaal uit kunnen komen. De natuurverbinding is in ieder geval bedoeld voor de ree, de ringslang en de otter.

Vergroten leefgebieden

De werking van de natuurverbinding wordt versterkt door de gelijktijdige aanleg van natuurstapstenen die de toegang naar de aangepaste oevers vergemakkelijken. Vooral aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal is hiervoor voldoende ruimte beschikbaar; de natuurstapsteen heeft een oppervlakte van ca. 5 hectare. Dieren kunnen hier tot rust komen en voedsel zoeken.

Veilige passage voor dieren van de Kanaaldijk Oost

De Kanaaldijk Oost ligt dicht tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan, waardoor dieren die uit het kanaal komen vrijwel direct op deze weg terecht komen. Dit is ongewenst, zowel voor de dieren als voor de gebruikers van deze weg. Om die reden wordt de Kanaaldijk Oost ongeveer 20 meter naar het oosten verlegd.

Meer informatie over het project is hier te vinden:  https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Fietsbrug_en_natuurverbinding_Nigtevecht