Nieuws & publicaties

Onderzoek toont aan: wildwaarschuwingsreflectoren zorgen niet voor minder wildaanrijdingen

21 september 2018

Onderzoek toont aan: wildwaarschuwingsreflectoren zorgen niet voor minder wildaanrijdingen

Speciale reflectoren langs auto(snel)wegen zorgen niet voor minder wildaanrijdingen. Dat concluderen onderzoekers Anke Benten, Torsten Hothorn, Torsten Vor en Christian Ammer in een onlangs gepubliceerd onderzoek.

Wildaanrijdingen kunnen fataal zijn voor mens en dier, en zorgen wereldwijd voor veel economische en ecologische schade. Er bestaan verschillende middelen die ervoor zouden moeten zorgen dat het aantal aanrijdingen laag blijft, waaronder wildwaarschuwingsreflectoren. Deze speciale reflectoren langs auto(snel)wegen moeten wilde dieren ervan weerhouden de weg over te steken wanneer er een auto langskomt.

Nieuw en grootschalig onderzoek

Onder andere omdat resultaten uit eerder onderzoek elkaar tegenspreken, besloten onderzoekers uit Duitsland en Zwitserland een nieuw, grootschalig onderzoek op te starten naar de effectiviteit van wildwaarschuwingsreflectoren. Ze voerden een zogenoemde prospective, randomized non-superiority cross-over studie uit. Gedurende 24 maanden analyseerden ze wildaanrijdingen op 151 trajecten van ieder zo’n 2 kilometer. Deze testplekken lagen allemaal in Duitsland.

De testplekken werden verdeeld in twee groepen: A en B. De plekken in groep A kregen eerst twaalf maanden reflectoren, daarna twaalf maanden níet. Voor groep B werkten de onderzoekers andersom. Daarnaast werden op random tien blauwe reflectoren ook optisch-akoestische reflectoren geplakt; eerst vijf in het eerste jaar, daarna vijf in het tweede jaar.

Effectief?

Na uitvoerige analyse van de voorgekomen wildaanrijdingen concluderen de onderzoekers dat wildwaarschuwingsreflectoren niet zorgen voor minder aanrijdingen. De reflectoren blijken het gedrag van bijvoorbeeld herten niet op zo’n manier te beïnvloeden dat er minder aanrijdingen plaatsvinden. Opvallend is dat eerdere onderzoeken wél effect van de reflectoren aantoonden. Benten e.a. nemen onder andere aan dat er in deze onderzoeken onvoldoende rekening gehouden is met het effect van veranderingen in de omgeving en natuurlijke fluctuatie in populaties.

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Je vindt het hier.