Nieuws & publicaties

Donderdagavond IENE 2018 in teken van MJPO

24 september 2018

Donderdagavond IENE 2018 in teken van MJPO

Het MJPO stond in de schijnwerpers op de donderdagavond van de IENE 2018 conferentie. Presentator Lodewijk Hoekstra leidde een speciale sessie met verschillende sprekers. De internationale deelnemers hoorden via een koptelefoon een vertaling van wat er die avond werd verteld.

Adam Hofland, programmamanager voor het MJPO bij Rijkswaterstaat, blikte tijdens deze sessie terug op het bijna afgeronde MJPO. Maar hij keek ook vooruit; het meerjarenprogramma is nog niet klaar. “Ongeveer tien procent van de maatregelen is nog in voorbereiding of uitvoering bij Rijkswaterstaat en ProRail”, vertelde Adam. Hij liep de succesfactoren van het programma langs. Enkele daarvan: een duidelijke visie, vele betrokken partijen en collega’s met elk hun eigen vaardigheden, continue prikkels vanuit de maatschappij, politiek en media, beschikbaar gestelde en geborgde middelen, een concreet actieplan en de intensieve samenwerking met een groot aantal partijen.

Om de trots en het succes kracht bij te zetten, werd het eerste exemplaar van het magazine ‘Meer leefruimte voor dieren’ overhandigd aan Nelly Kalfs, verantwoordelijk directeur voor het MJPO bij Rijkswaterstaat. Ook was op deze avond de première van de MJPO eindfilm.
Louise Vet kwam als tweede aan het woord. Zij gaf de keynote speech van de avond als directeur bij het Nederlands Instituut voor Ecologie en voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. “De mens is onderdeel van de natuur; hij staat daar niet boven”, betoogde ze op een inspirerende en motiverende manier. Ze pleitte voor een integrale benadering en slim ontwerpen om tot een écht duurzame economie en maatschappij te komen.

De avond eindigde met een bijzonder moment: de ondertekening van de intentieverklaring voor de Community of Practice Ontsnippering.

Een Community of Practice is een groep professionals met een gemeenschappelijk belang of passie, in dit geval ‘ontsnipperen’. Het doel is het verbinden van professionals om kennis te verdiepen, ervaringen te delen en deze verrijkte kennis te gebruiken in de organisaties van de deelnemende partijen.