Nieuws & publicaties

Start Community of Practice Ontsnippering

24 september 2018

Start Community of Practice Ontsnippering

Veel partijen en organisaties hebben een rol in het MJPO gehad. Om het netwerk en de samenwerking ook na het programma in stand te houden, is er tijdens de MJPO-avond een zogenaamde Community of Practice opgericht. Bijna dertig partijen ondertekenden de intentieverklaring, waaronder twee Nederlandse ministeries en een uit Vlaanderen, zeven provincies, natuurbeheerorganisaties, kennisinstellingen en adviesbureaus.

Na de conferentie meldde zich nóg een adviesbureau dat zich graag wil aansluiten; de teller staat nu op 29. Initiator van deze community Adam Hofland vindt dat het veel vertrouwen voor de toekomst geeft dat zoveel partijen zich willen blijven inzetten om de kennis over de ontsnippering van Nederland en Vlaanderen verder te brengen. Dank aan trainee Matthijs van Huijgevoort die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de verklaring!

De partijen die ondertekenden, willen nog dit jaar bij elkaar komen om concrete afspraken te maken over de werkwijze. Wil je meer weten over de inhoud van de overeenkomst of wil je aanhaken? Mail Adam Hofland.