Nieuws & publicaties

Laatste jaarverslag MJPO: dit hebben we in 2018 bereikt

16 april 2019

Laatste jaarverslag MJPO: dit hebben we in 2018 bereikt

Bij de start van het MJPO in 2005 is afgesproken om de voortgang van het programma jaarlijks te rapporteren. Benieuwd wat er in 2018 allemaal binnen het MJPO is bereikt? Lees het jaarverslag van 2018! Dit is het allerlaatste jaarverslag van het MJPO.

In 2018 zijn twaalf knelpunten opgelost. Daarnaast waren er eind 2018 veertig knelpunten gedeeltelijk opgelost. Het totale aantal uitgevoerde maatregelen stond eind 2018 op 501. Hiermee is 85% van het totale aantal maatregelen binnen de looptijd van het programma uitgevoerd. Na de looptijd van het programma worden nog 59 maatregelen uitgevoerd.

Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is in 2005 in het leven geroepen om de ecologische knelpunten als gevolg van de bestaande rijksinfrastructuur op te lossen. Het programma – dat in 2018 afliep – leverde een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur/het Natuurnetwerk Nederland. Het meerjarenprogramma viel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat en ProRail, in samenwerking met en onder regie van de provincies.

Meer weten over onder andere de achtergronden bij de uitvoering en de diverse ontwikkelingen en onderzoeken binnen het programma? Download het jaarverslag 2018 op de pagina Publicaties.