Nieuws & publicaties

Veluwe 2010: bruggen bouwen voor de natuur

30 maart 2009

Op basis van het beleidsplan ‘Veluwe 2010' werken het Rijk en de provincie Gelderland samen om op de Veluwe zeven van deze ecoducten aan te leggen. De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van ons land. Door de uitgestrektheid en de variatie aan ecosystemen is de Veluwe erg rijk aan diersoorten en daarom belangrijk voor Nederland en Europa.

Tegelijkertijd is de Veluwe erg versnipperd door de vele kilometers wegen en spoorwegen die het landschap doorkruisen. Vooral de drukke rijks- en provinciale wegen zijn onneembare obstakels voor alle lopende en kruipende diersoorten.

Veluwe
Op Ede's grondgebied zijn de ecoducten Jac. P. Thijsse en Oud Reemst (provinciaal ecoduct) gepland. Het ecoduct Jac. P. Thijsse, overkruist de A12 ten zuiden van het Planken Wambuis. Het ecoduct Oud Reemst strekt zich uit over de N310 ten noorden van het Kneukelbosch.Voor beide ecoducten worden afzonderlijke bestemmingsplanprocedures gevoerd.

Rijk, provincie en gemeente
De initiatiefnemers zijn het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Pro-Rail en de provincie Gelderland. Het Rijk stelt geld beschikbaar via het landelijke Meerjaren Programma Ontsnippering en de provincie draagt bij vanuit het Uitvoeringsprogramma ‘Veluwe 2010'. De rol van de gemeente is meer ondersteunend van aard. Zij zorgt onder meer voor de benodigde ruimtelijke procedures om de aanleg van de ecoducten mogelijk te maken.

Meer weten?
Volg de ontwikkelingen rondom de negen ecoducten in Oost-Nederland.
Lees het persbericht van de gemeente Ede