Nieuws & publicaties

Ecoduct Treeker Wissel geopend

20 april 2009

Donderdagochtend 16 april is het ecoduct Treeker Wissel officieel en feestelijk geopend door de gedeputeerden Ekkers en Krol (provincie Utrecht), generaal Tieskens (ministerie van Defensie), baron van Boetzelaer van Oosterhout (Landgoed Den Treek-Henschoten) en kunstenaars van Amerpoort.

Het ecoduct Treeker Wissel ligt over de N227 tussen Amersfoort en Quatre Bras, ter hoogte van het Jannetjesdal en het Sterrenbos.

Verbinding leefgebieden
Het ecoduct maakt deel uit van een serie van vijf grote ecopassages van de provincie Utrecht. Deze ecopassages passen in het netwerk van al eerder gerealiseerde kleinere faunapassages. Het ecoduct Treeker Wissel gaat de barrièrewerking tegen van de druk bereden Doornseweg (N227). Het ecoduct verbindt de Leusderheide met landgoed Den Treek-Henschoten en is op die manier een belangrijke schakel in de provinciale en nationale ecologische hoofdstructuur. Met een netwerk van grotere en kleinere ecoducten en faunapassages verbinden we de leefgebieden van dieren met elkaar waardoor we de populaties en diversiteit in stand kunnen houden.

Bijzondere vormgeving
Vanwege het bijzondere karakter van een ecoduct is extra zorg besteed aan de vormgeving. De asymmetrische vorm brengt tot uitdrukking dat het hier gaat om een verbinding tussen twee verschillende gebieden. Aan de ene kant de hooggelegen Leusderheide en aan de andere kant het boscomplex van Den Treek-Henschoten. Binnen deze asymmetrische vorm is veel aandacht besteed aan de integratie van de hekwerken, overgangen en randen. Kunstenaars van de Amerpoort hebben er tenslotte op een bijzondere manier voor gezorgd dat de verkeersdeelnemers ónder het ecoduct kunnen zien wat zich boven hun hoofden afspeelt.

Meer weten?
drs. Joris van den Ring
Afdeling Communicatie
Provincie Utrecht

Pythagoraslaan 101 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
T (030) 258 31 18 | M 06 18 30 05 10 | F (030) 258 25 00
E jvdring@provincie-utrecht.nl