Nieuws & publicaties

Ecoduct Duinpoort

Ecoduct Duinpoort

15 september 2014

Rond Haarlem ligt een uniek natuurlijk duingebied. Het spoor tussen Zandvoort en Haarlem loopt daar dwars doorheen. Daarom legt ProRail een nieuw ecoduct over het spoor aan. Zodat dieren veilig kunnen oversteken om van het ene naar het andere gebied te komen.

Meer info
Vier monitoringsrapporten project Negen Ecoducten

Vier monitoringsrapporten project Negen Ecoducten

01 september 2014

In 2013 is het project Negen Ecoducten officieel opgeleverd. In 2014 is er op vier van de negen ecoducten onderzoek gedaan naar de dieren die gebruik maken van deze ecoducten.

Meer info
Monitoring ecoduct Kikbeek

Monitoring ecoduct Kikbeek

11 augustus 2014

Onderzoek toont aan dat de Goudrandloopkever in 2013 verspreid over het ecoduct Kikbeek aanwezig is. Het is een zeldzame kever die kort gevleugeld is en daardoor zeer gevoelig voor versnippering door wegen is. Dit is slechts een van de resultaten die te lezen is in het recente monitoringsrapport over ecoduct Kikbeek.

Meer info
Liggers voor Natuurbrug Laarderhoogt succesvol geplaatst

Liggers voor Natuurbrug Laarderhoogt succesvol geplaatst

21 juli 2014

Rijkswaterstaat heeft het afgelopen weekeinde 25 liggers over de A1 geplaatst voor het ecoduct van de Natuurbrug Laarderhoogt. Op maandag 21 juli worden 19 liggers over de Naarderstraat geplaatst. Geinteresseerden kunnen die werkzaamheden vanaf een speciale kijklocatie bekijken.

Meer info
Start aanplanting op ecoduct Kempengrens

Start aanplanting op ecoduct Kempengrens

14 juli 2014

De brugconstructie van het nieuwe ecoduct Kempengrens in Mol- Postel is helemaal klaar. Er kan nu gestart worden met de aanplanting van de brug. Zo gaat dit ecoduct als een groene overbrugging van de snelweg E34 in de omgeving op.

Meer info
Opening uitzichtpunt Dwingelderveld

Opening uitzichtpunt Dwingelderveld

07 juli 2014

De eerste module van de inrichting van het Dwingelderveld is op vrijdag 4 juli afgerond met de opening van het uitzichtpunt Dwingelderveld.

Meer info
Frisse 'look & feel'  Nieuwsbrief Ontsnippering

Frisse 'look & feel' Nieuwsbrief Ontsnippering

02 juni 2014

Actuele informatie over ontsnippering in Nederland leest u in de Nieuwsbrief Ontsnippering. Net als deze website heeft de nieuwsbrief ook een ware metamorfose ondergaan.

Meer info
Eductief programma voor leerkrachten

Eductief programma voor leerkrachten

19 mei 2014

Voor de opening van Natuurbrug Weerter- en Budelerbergen bedacht Edith de Jong (Koridon) in opdracht van ProRail een educatief programma. Het is ontwikkeld samen met leerkrachten en leerlingen van groep 5 en/ of combigroepen. Het programma is geen los project, maar een terugkerend, structureel onderdeel in groep 5.

Meer info
Jaarverslag MJPO 2013

Jaarverslag MJPO 2013

12 mei 2014

Het jaarverslag is gepubliceerd en doet verslag van de resultaten in 2013. Zo werd er in september het Natuurpact gesloten, kregen provincies meer beleidsvrijheid en werd het project ‘Negen ecoducten’ succesvol afgesloten met het drukbezochte seminar ‘Natuurlijk verbinden'.

Meer info
N417 Ecocorridor Utrechtseweg (Zwaluwenberg)

N417 Ecocorridor Utrechtseweg (Zwaluwenberg)

16 april 2014

De provincie Noord-Holland legt een ecoduct aan over de Utrechtseweg in Hilversum (N417). Het ecoduct maakt onderdeel uit van de natuurverbinding Zwaluwenberg en zorgt voor een veilige oversteek van mens en dier. Over het ecoduct wordt een fietspad en een ruiterpad aangelegd, zodat zij veilig kunnen oversteken. De Utrechtseweg wordt heringericht en er wordt groot onderhoud uitgevoerd. Het groot onderhoud van de N417 wordt naar verwachting in 2015 uitgevoerd. Het betreft het gedeelte tussen de grens van de bebouwde kom in Hilversum en de Noodweg.

Meer info