Nieuws & publicaties

Mogen recreaten over ecoducten? Zijn ecoducten een overbodige luxe?

Mogen recreaten over ecoducten? Zijn ecoducten een overbodige luxe?

07 juli 2013

Deze onderwerpen kwamen onder meer aan bod tijdens het seminar 'Natuurlijk' Verbinden. Een uitgebreid verslag van deze dag leest u in de laatste editie van de Nieuwsbrief Ontsnippering. Andere onderwerpen in deze editie zijn:

Meer info
Circa 32% van de knelpunten opgelost

Circa 32% van de knelpunten opgelost

30 juni 2013

De uitvoering van het MJPO verloopt voorspoedig. Eind 2012 zijn er van de 215 vastgestelde knelpunten inmiddels 68 geheel opgelost (dat is 32%). Er zijn 56 knelpunten gedeeltelijk opgelost (26%) en 27 zijn in uitvoering (dat is 13%). Gezamenlijk gaat het om 71% van de knelpunten. Dit en meer is te lezen in het recent opgeleverde MJPO Jaarverslag 2012 dat is goedgekeurd door het Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO).

Meer info
Nieuwe leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur

Nieuwe leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur

27 juni 2013

Het doel van deze nieuwe leidraad is om u als ‘ontsnipperaar’ inspiratie en handvatten te geven om infrastructuur goed, efficiënt en kosteneffectief te ontsnipperen. Dit is inmiddels de derde versie van de leidraad.

Meer info
Monitoring op ecoduct De Warande (B)

Monitoring op ecoduct De Warande (B)

24 juni 2013

In 2012 werden er voor het eerst de watervleermuis en ruige dwergvleermuis waargenomen op het ecoduct De Warande over de N25 in het Meerdaalwoud in Belgie. Opvallend is dat er enkele nieuwe zoogdiersoorten bij het ecoduct zijn aangetroffen, namelijk de bunzing en de wasbeer.

Meer info
Negen nieuwe ecoducten

Negen nieuwe ecoducten

24 juni 2013

Zijn de ecoducten op de Veluwe en de Utrechtse en Sallandse Heuvelrug een overbodige luxe? Mogen recreanten er ook overheen? Wat heeft de bouw geleerd? Zorgen ecoducten voor vitalere diergroepen? En richten de herten schade aan bij boeren? Dat waren onder meer de thema's tijdens het seminar 'Natuurlijk Verbinden' op 6 juni 2013.

Meer info
Vier ecoducten bij Oss en Leende

Vier ecoducten bij Oss en Leende

09 juni 2013

De aanleg van vier ecoducten bij Oss en bij Leende is in het tweede kwartaal van 2013 van start gegaan. De ecoducten verbinden de natuurgebieden Leenderbos, Valkenhorst en Groote Heide en de natuurgebieden Maashorst en Herperduin met elkaar, waardoor verschillende diersoorten zich vrij kunnen bewegen.

Meer info
Natuurbrug Laarderhoogt krijgt recreatief fietspad

Natuurbrug Laarderhoogt krijgt recreatief fietspad

26 mei 2013

Er komt definitief een recreatief fietspad over de Natuurbrug Laarderhoogt. Daarmee komt een grote wens van de gemeenten Blaricum en Laren, het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat uit.

Meer info
Reeën, edelherten en zwijnen op ecoducten Petrea en Hoog Buurlo

Reeën, edelherten en zwijnen op ecoducten Petrea en Hoog Buurlo

22 april 2013

Op de eerste beeldresultaten van monitoring op ecoducten Petrea en Hoog Buurlo zijn reeën, edelherten en zwijnen te zien.

Meer info
De eerste herten op ecoduct Hulshorst

De eerste herten op ecoduct Hulshorst

15 april 2013

Een groep van naar schatting zes edelherten is eind maart via ecoduct Hulshorst de Hierdense Poort in gelopen. Het was de eerste keer dat edelherten op grotere afstand van ecoduct Hulshorst zijn gesignaleerd sinds de openstelling van het ecoduct drie weken geleden. Op ecoduct Jac. P Thijsse is zelfs de eerst ree gesignaleerd.

Meer info
Natuurlijk verbinden!

Natuurlijk verbinden!

15 april 2013

Op 6 juni organiseert de bestuurlijke begeleidingscommissie ecoducten een seminar over het belang van ecoducten. Tijdens het seminar wordt onder meer het moment gemarkeerd waarop het natuurbeleid - na herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - wordt bijgesteld.

Meer info